Zowel in primair als voortgezet onderwijs wordt gekeken hoe het (snel)testbeleid een rol kan gaan spelen bij het structureel veilig open houden van de scholen. Het rapport ‘Praktijktesten in het voortgezet onderwijs’ van Curriculum coaches en leer- en ontwikkelgids De Juf, in opdracht van OCW, geeft een aantal bevindingen en conclusies rondom het veilig openen van vo-scholen.

De hoop van veel vo-scholen, voor een veilige heropening, is gevestigd op het inregelen van sneltesten, gekoppeld aan monitoring van de situatie op school en snelle isolatie van besmette leerlingen of klassen. Ook geven scholen aan dat het vaccineren van hun personeel bijdraagt om leraren met een sterker gevoel van veiligheid hun werk te laten doen.

In het rapport worden drie conclusies getrokken:

  • Scholen willen heel graag open
  • Scholen voelen zich verantwoordelijk voor leerlingen en personeel
  • Scholen hebben kaders én ruimte nodig

Wat betreft het laatste punt geven scholen aan dat zij behoefte hebben aan kaders die hen helpen om beslissingen te nemen om hun leerlingen veilig en verantwoord op school te ontvangen. Die kaders moeten tijdig ter beschikking komen. Een school is een complexe organisatie die niet van de ene op de andere dag anders ingericht kan zijn.

Gerelateerd nieuws