De komende jaren daalt het leerlingenaantal flink op scholen, meldt de Volkskrant vandaag. In 2012 gingen er nog anderhalf miljoen kinderen naar het basisonderwijs, in 2025 zijn dat er honderdduizend minder: een daling van 7 procent. Sommige gemeenten zien het aantal leerlingen op hun scholen met een derde of meer dalen, waardoor kans is op sluiting. Dit blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
In de publicatie ‘De Nederlandse bevolking in beeld’ geven het PBL en het CBS de ruimtelijke gevolgen weer van een veranderende bevolkingssamenstelling. Tot 2025 krijgen de meeste gemeenten te maken met een (aanzienlijke) daling van het aantal basisschoolleerlingen, vooral de kleinere gemeenten. Voor ruim honderd gemeenten is die daling zelfs meer dan een kwart. In de gemeente Súdwest Fryslân wordt een daling voorspeld van 8.500 in 2012 naar 6.500 tien jaar later. Ook dorpen rondom de grote steden, zoals Aalsmeer, Houten en De Bilt, krijgen met krimp te maken. Daar gaan de kinderen van de babyboomers uit huis en neemt de vergrijzing toe.
In de grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Groningen en Utrecht, is juist sprake van een toename van het aantal schoolkinderen. In Utrecht groeit het aantal leerlingen tot 2025 met ruim negenduizend, een stijging van 33 procent. Amsterdam krijgt er bijna elfduizend kinderen bij, een toename van 17 procent. De gemeente zelf had rekening gehouden met een toename van 7 procent.
Het boekje dat 24 infographics bevat is gratis te bestellen op de website van PBL of hieronder te downloaden. De toekomstige trends uit het boekje zijn gebaseerd op de regionale prognose, die het PBL samen met het CBS heeft opgesteld.
 
 De Nederlandse bevolking in beeld (pdf) 
 Regionale prognose 2009–2040: vergrijzing en omslag van groei naar krimp (pdf)
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws