Sinds februari kunnen scholen gebruikmaken van een nieuwe module in het softwareprogramma Vensters: de schoolgids. Hiermee is het eenvoudig om een schoolgids samen te stellen, waar alle – verplichte – onderdelen in staan. Diverse schoolleiders experimenteerden ermee. “Het was veel minder werk.”

“Mijn oude schoolgids was veel uitgebreider, maar bevatte ook onnodige informatie. Het was veel minder werk om de schoolgids met Vensters te maken. Elke week heb ik een hoofdstuk gedaan en in acht weken was de schoolgids af”, aldus Jopie de Bruin, directeur van basisschool Jeanne d’Arc in Tilburg. “Als je de module stap voor stap volgt, weet je zeker dat alle wettelijk verplichte onderdelen – in verband met de verantwoording naar de onderwijsinspectie – erin zitten. En er is voldoende ruimte om zelf onderdelen toe te voegen. Aan het einde doorloop je de checklist als controle. Alles is heel toegankelijk.”
Ook een aantal scholen van OPO IJmond heeft geëxperimenteerd met de nieuwe module of aan een pilot meegedaan. Clusterdirecteur Inge de Boer, die eveneens deelnam aan de klankbordgroep van Scholen op de kaart (een andere module in Vensters): “De schoolgids maken was voorheen toch iets waar schoolleiders tegenop zagen, ook vanwege de papierwinkel en de rompslomp. Veel onderdelen moesten ze dubbel invoeren. Deze module maakt gebruik van gegevens in Vensters die toch al ingevuld zijn op Scholenopdekaart.nl om ouders te informeren.”


“De module maakt gebruik van gegevens in Vensters die toch al ingevuld zijn. Die hoef je dus niet opnieuw in te voeren.” Foto: Hans Roggen

Werkdrukverlaging
Het idee voor de nieuwe module, ontwikkeld door Kennisnet en de PO-Raad, komt voort uit de wens van scholen om de werkdruk te verlagen. Schoolleider De Bruin: “Sommige gegevens die van DUO afkomstig zijn, komen automatisch in Vensters. Die hoef je dus niet opnieuw in te voeren. De praktische informatie wordt duidelijk weergegeven, soms met tabellen en grafieken. Je kunt ook bestanden toevoegen. Als je wilt knutselen met de lay-out, zoals achtergronden en plaatjes toevoegen, is het wat meer werk. Maar de standaard lay-out is al heel fris en eigentijds.”
Clusterdirecteur De Boer ziet ook de voordelen: “De module kan als basis gebruikt worden voor schoolleiders die toch willen vasthouden aan hun eigen format. Naast het verplichte deel ben je flexibel om zelf extra’s toe te voegen, zoals foto’s of wat je nog belangrijk vindt om te vertellen over de school en de leerlingen. Voeg je te veel eigen elementen toe, dan kan het juist voor meer werkdruk zorgen.”
De Inspectie van het Onderwijs was betrokken bij de ontwikkeling van de Vensters schoolgids. De Boer: “Het document is ‘inspectieproof’. Met één druk op de knop rolt er een gids uit die direct naar ouders, inspectie en MR kan.”

Werving leerlingen
De clusterdirecteur ziet de schoolgids vooral als informatiedocument voor de ouders van wie de kinderen al op de school zitten. “De Vensters schoolgids is een vrij zakelijk document, dat geschikt is voor de (verantwoording naar de) huidige ouders en de bespreking met de MR. Ik vind deze gids niet zo aantrekkelijk voor de werving van nieuwe leerlingen. Daarvoor zou ik een aantrekkelijke flyer maken.” Schoolleider De Bruin: “Ouders die zich oriënteren op een nieuwe school kijken vooral op de site, om de sfeer van de school te proeven. Wij hebben daarvoor ook een app ontwikkeld. De schoolgids is een aanvulling, met meer inhoudelijke informatie. Samen met het schoolplan zijn er genoeg middelen om je te profileren.”
 
De Boer raadt andere scholen aan om in ieder geval met de Vensters schoolgids te experimenteren. “Dit jaar is het bij ons facultatief, volgend jaar beslissen we of dit verplicht wordt of dat de keuze bij de schoolleider ligt.” De Bruin: “We hebben de gids nog niet officieel gepubliceerd, maar hebben eigenlijk al besloten er verder mee te gaan.”

Links

Gerelateerd nieuws