Het lesprogramma Smaaklessen is op 12 september van start gegaan in het basisonderwijs. Groep 6 van De Parachute in Voorburg had de primeur.

Dit schooljaar kunnen vijfhonderd basisscholen gratis meedoen en worden de lesmaterialen uitgetest. Het initiatief voor smaaklessen op basisscholen komt van tv-kok Pierre Wind en wordt vooralsnog gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Drieduizend basisscholen
In eerste instantie is het lesprogramma bedoeld voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Vanaf volgend schooljaar kunnen jongeren tot zestien jaar smaaklessen krijgen. Op termijn is het de bedoeling minimaal een kwart van de jongeren tussen de zes en zestien jaar te bereiken, dat betekent onder meer minimaal drieduizend basisscholen. Daarnaast zullen scholen in het voortgezet onderwijs worden benaderd.

Doel
Smaaklessen meer dan weten over eten is een programma over eten en voedsel voor basisscholen. Het doel is kinderen al op jonge leeftijd te interesseren voor de wereld achter eten door ze op een leuke en praktische wijze met eten bezig te laten zijn. Zo maken ze niet alleen kennis met nieuwe smaken en producten, maar leren ze ook meer over aspecten als samenstelling, productie, bereidingswijze en herkomst. Ze worden daardoor gestimuleerd na te denken over dierenwelzijn, impact op het milieu en gezondheid. Het programma biedt leerkrachten een compleet pakket om smaaklessen te geven.

Samenwerking
Het initiatief voor smaaklessen op basisscholen komt van tv-kok Pierre Wind en Euro-Toques, een Europese vereniging van topkoks. Bij de uitvoering van het programma werken verschillende organisaties samen. Wageningen Universiteit speelt een belangrijke rol bij de wetenschappelijke onderbouwing van de lessen en coördineert het programma. Het Voedingscentrum in Den Haag is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van lesmateriaal, zorgt voor de onderwijskundige en inhoudelijke onderbouwing van de lessen en is betrokken bij de implementatie. Vier Hogere Agrarische Scholen brengen hun kennis in via het programma en gaan basisscholen in hun regio begeleiden bij de uitvoering van de lessen. Verder heeft het programma Verbreding Techniek in het Basisonderwijs VTB van het platform Béta en Techniek aansluiting gezocht.

Meer informatie
Basisscholen kunnen zich inschrijven voor deelname aan het lesprogramma via http://www.smaaklessen.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.