Iemand met een ho-opleiding die daarna met de pabo begonnen is maar deze niet heeft afgerond, mag niet geweigerd worden voor een zij-instroomtraject. Dat schrijft minister Slob in antwoord op schriftelijke Kamervragen van de VVD.

Aanleiding voor de Kamervragen was een tweet (van Stephan Backus) waarin hij schreef dat hij geweigerd voor een zij-instroomtraject. In de brief die hij op Twitter zette staat: “Voor een zij-instroomtraject kom je helaas niet meer in aanmerking aangezien dit alleen gestart mag worden als men nog niet eerder aan de pabo is begonnen.”

De minister antwoordt op de Kamervragen: “Indien iemand na het behaald hebben van een ho-opleiding een deel van de pabo heeft gevolgd, maar deze niet heeft afgerond, dan is er geen weigeringsgrond.” De minister voegt eraan toe dat deze zij-instromer wel een geschiktheidsonderzoek moet doen.

Iedereen met een afgeronde ho-opleiding en een aanstelling of benoeming in het onderwijs, kan aanspraak maken op het zijinstroomtraject. Iedereen die leraar wil worden en geschikt is, moet de mogelijkheid krijgen een opleiding te volgen. “Dit is vaak ook op een passende manier te realiseren, via de verschillende routes die opleidingen aanbieden om leraar te worden”, aldus Slob.

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld