Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel meer liggen bij lerarenteams, schoolleiders en ouders. Dat schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de twaalfde voortgangsrapportage Passend onderwijs.

Slob schrijft dat Passend onderwijs in zijn ogen zeker niet mislukt is. Hij geeft aan dat scholen nu nog in de implementatiefase zitten (tot 2020), maar dat er wel verbeteringen nodig zijn. Zo wil hij het eigenaarschap veel meer neerleggen bij lerarenteams, schoolleiders en ouders, door hen vaker inspraak te geven in de vormgeving van Passend onderwijs en tegelijkertijd administratieve lasten te beperken. Om die betrokkenheid verder te vergroten wil de minister de informatievoorziening vergroten en hen meer zicht geven op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs. Ten derde wil Slob de taken, verwachtingen en governance van samenwerkingsverbanden aanscherpen, zodat voor ouders duidelijker is waar zij terecht kunnen, maar ook wat zij van scholen en samenwerkingsverbanden kunnen vragen en verwachten.
In de brief gaat de onderwijsminister verder in op de problemen die hij constateert met Passend onderwijs en enkele goede voorbeelden. Ook werkt hij de drie lijnen uit om tot verbetering te komen.
 
Bestuurlijke aangelegenheid; terug naar basis
Hoewel veel ouders aangeven dat zij zich sinds Passend onderwijs beter geholpen voelen, lijkt het aan de andere kant te veel een bestuurlijke aangelegenheid geworden, aldus Slob. Het is te weinig iets dat scholen, schoolleiders, leraren, ouders en vooral ook leerlingen in de praktijk echt ondersteunt. De minister concludeert dat Passend onderwijs weer terug naar de basis moet. Wat hebben leerlingen nodig? Wat hebben leraren en scholen nodig om dat te kunnen organiseren? En hoe kan het samenwerkingsverband ze daarbij het beste ondersteunen? “De wensen en noden van de werkvloer moeten veel meer leidend zijn bij de manier waarop Passend onderwijs wordt vormgegeven. Daarbij staat altijd het kind voorop en niet het systeem.”

Aan deze analyse ligt de twaalfde voortgangsrapportage Passend onderwijs – waarin wordt ingegaan op de resultaten van een aantal studies – ten grondslag, naast gesprekken met en ervaringen van betrokkenen. Zie hieronder voor de downloads.

 

Links

Gerelateerd nieuws