Demissionair minister Arie Slob geeft in een blog op de website van de ChristenUnie te kennen dat hij uit de landelijke politiek stapt en dus niet terugkeert als minister van Onderwijs. “Aan alle mooie dingen komt een einde”, aldus Slob. Slob heeft intensief samengewerkt met de AVS. In Kader 4 schrijft hij in het afscheidsinterview met AVS-voorzitter Petra van Haren dat hij terugkijkt op een prettige, constructieve samenwerking met haar.

Sinds 2017 was Slob minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en media in de kabinetten van Rutte. Hij schrijft: “Door corona werden die uitdagingen de afgelopen twee jaar alleen nog maar groter. Het was een eer en voorrecht om me in te mogen zetten voor goed onderwijs voor alle kinderen. En ook voor de vrijheid van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij de opvoeding. Mijn hart en aandacht gingen in het bijzonder uit naar de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Mijn mooiste wetsvoorstel was misschien wel die waar voor leerlingen in praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werd geregeld dat ze een officieel schooldiploma krijgen.”

Hij geeft ook aan dat er in de afgelopen jaren veel gebeurd is. “We hebben veel met elkaar bereikt, maar tegelijkertijd was het soms ook loodzwaar. Ik zet in dankbaarheid een stap naar achteren en ik heb er alle vertrouwen in dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet met nieuwe energie verdergaat. Maar ik ga het zeker missen.”

Slobs politieke carrière startte in 1993 in de gemeenteraad van Zwolle. In 2001 werd hij lid van de Tweede Kamer, waar hij van 2011 tot 2015 partijleider van de ChristenUnie was.

In het interview met de AVS in Kader 4 zegt hij: “Ik kijk terug op een prettige, constructieve samenwerking met Petra van Haren. Zij heeft zowel richting mij als in de media de positie van schoolleiders steeds weer voor het voetlicht weten te brengen. Tijdens coronaperiode zagen we elkaar soms elke week bij digitale overleggen. Zo hebben we er met elkaar voor gezorgd dat de scholen tijdens de lockdowns open bleven voor kwetsbare leerlingen en er laptops en tablets kwamen voor de leerlingen, die deze apparaten thuis niet hadden.”

De AVS kijkt ook terug op een prettige samenwerking. Maar ook de AVS en de minister waren het niet altijd eens met elkaar.

Link