De inspectie heeft geen onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen, antwoordt Slob op de schriftelijke vragen van Kamerlid Van den Hul (PvdA). Slob reageert hierbij op een artikel in AD van 14 september waarin staat dat kinderen slechter presteren door het lerarentekort. Ook de lerarenopleidingen zijn volgens Slob van voldoende niveau.
 
Uit een enquête van CNV Onderwijs en het AD bleek dat een kleine drieduizend leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners vinden dat de leerresultaten van Nederlandse kinderen achteruitgaan als gevolg van het lerarentekort. Volgens Slob is dat verband er niet, of tenminste niet aangetoond. Volgens Slob is er ook niet één oplossing voor het lerarentekort. “Daarom worden er verschillende maatregelen genomen, landelijk en in de regio’s.” Hij is wel van mening dat het verhogen van de salarissen, zoals ook is gebeurd, het beroep aantrekkelijker kan maken.
 
Volgens Slob gaat het kennisniveau van leraren niet achteruit. “De opleidingen tot leraar worden geaccrediteerd door de NVAO en bieden voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat leraren de benodigde kennis hebben om leerlingen goed les te geven. Ook na de opleiding blijven zij zich professionaliseren onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Dat wordt vastgelegd in bekwaamheidsdossiers.”
 
In december stuurt Slob de Kamer een brief over het lerarenbeleid waarin hij ook ingaat op de motie over het registreren van het lerarentekort.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim