Slob reageert op brieven schoolleiders en start schoolleiderstour

Het e-mailbombardement van schoolleiders aan minister Slob in het kader van de actie #schoolleidergezocht sorteert effect. De minister heeft een antwoord gestuurd naar alle briefschrijvers en wil onder regie van de AVS in gesprek met schoolleiders om te werken aan de ‘Toekomstagenda schoolleiders’. Tot teleurstelling van de AVS is er nog geen geld beschikbaar gesteld voor een noodpakket om het personeelstekort op te lossen. De AVS blijft daarom nog actievoeren.


 
De minister neemt de briefschrijvers serieus en heeft hen een brief gestuurd waarin hij ook stimuleert om mee te denken met de ‘Toekomstagenda schoolleiders’. In de voorbeeldbrief die voor de actie #schoolleidergezocht was opgesteld om de minister mee te ‘bombarderen’, was dit al een van de ‘eisen’ op de langere termijn: in samenspraak met schoolleiders een stevige agenda tot stand brengen voor het positioneren en faciliteren van schoolleiders.
 
In oktober en november gaat de minister met een schoolleiderstour het land in om in gesprek te gaan met schoolleiders. Daarnaast worden middelen ontwikkeld om input op te halen voor een ‘Toekomstagenda schoolleiders’ die schoolleiders de gelegenheid biedt om hun strategische rol vorm te geven. Schoolleiders moeten eigenaar zijn van de agendering in wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen, voor hun toerusting naar de school en voor hun ontwikkeling naar het schoolleiderschap van de toekomst. De AVS wil schoolleiders hierin faciliteren en deze professionele dialoog op gang brengen.
 
De ambitie is om te komen tot een breed gedragen ‘Toekomstagenda schoolleiders’ (die voor de zomervakantie van 2020 gerealiseerd is). Daarom gaat de AVS in het komende schooljaar vanaf het najaar schoolleiders faciliteren om regionale netwerkbijeenkomsten te organiseren waarin deze toekomstagenda centraal staat. Hierbij betrekt de AVS, in samenwerking met OCW, ook andere partners uit de sector, zoals het Schoolleidersregister PO, CNV schoolleiders, de AOb en de PO-Raad.
 
Waarom een schoolleidersagenda?
Willen we ons richten op maximale ontwikkeling van alle leerlingen en innovatie, dan zijn rijke leeromgevingen van belang. Het doel van de AVS daarbij is nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven bieden. Hiervoor is het essentieel dat we als sector voldoende professionele schoolleiders hebben die goed zijn toegerust voor en welbevinden ervaren in hun vak en die zorgen voor voldoende autonomie, facilitering en ondersteuning voor het uitoefenen van hun rol.
 
Leidinggevenden in het onderwijs maken dagelijks het verschil in het leven van leerlingen. De ambitie van de AVS is: voldoende professionele, hoog opgeleide, kwalitatieve schooldirecteuren en schoolleiders (brede definitie).
 
Op de hoogte blijven?
Momenteel worden de bijeenkomsten voorbereid en is een speciale website in ontwikkeling. Wil je als eerste op de hoogte worden gebracht zodra er meer bekend is? Ga dan naar www.leiderschapsagenda.nl

Links

Downloads