Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het geld is er nog niet. De Volkskrant maakte een samenvatting van dit zes uur durende debat.

De krant meldt dat niemand weet hoe groot het tekort precies is. De website www.lerarentekortisnu.nl is inmiddels door het ministerie overgenomen en moet ergens in maart betrouwbare cijfers geven. Geschat wordt dat het tekort nu 2.300 is en oploopt in 2024 naar zesduizend. Maar er zijn ook hogere cijfers. Veel vacatures blijven verborgen, doordat scholen intern inventieve oplossingen bedenken. Het staat wel vast dat de problemen in de grote steden het zwaarst zijn. Slob heeft becijferd dat die grofweg 100 miljoen euro gaan kosten en hij zegt de Kamer toe dat hij dat geld gaat vinden. ‘Daar ga ik voor!’

Voor de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA is het duidelijk dat het lerarentekort en de werkdruk het best kunnen worden bestreden met structureel extra geld. Zij vinden ook dat de salarissen van leerkrachten op basisscholen gelijk moeten worden getrokken met die van docenten op de middelbare school. Dat zou 600 miljoen euro per jaar kosten, wat het beroep wel veel aantrekkelijker zou maken en daarmee een groot deel van de personeelstekorten kan oplossen. De twee andere oppositiepartijen, PVV en SGP, delen deze mening niet. Regeringspartij D66 is het met de linkse oppositie eens dat er één cao moet komen voor basis- en voortgezet onderwijs. De andere partijen in het kabinet vinden dat iets voor een volgende kabinetsformatie. De VVD wijst nog op de mogelijkheid van langer werken in het onderwijs in plaats van meteen te beginnen met een deeltijdbaan.

Positieve realist
Minister Arie Slob vindt zichzelf een ‘positieve realist’. Realist, want: ‘De situatie is zorgelijk. U kent de krapte op de arbeidsmarkt, in de volle breedte. Die treft ook het onderwijs. Maar we werken er hard aan.’ Positief: hij vindt een loonsverhoging van 14 procent in het basisonderwijs een geweldige prestatie van het kabinet en wijst op de vele andere gelden die, zij het deels incidenteel, zijn vrijgemaakt. Slob wijst ook op initiateen als de website www.onderwijsloket.com (‘voor al je vragen over werken in het onderwijs’) en de nieuwe imagocampagne ‘De baan van het leven’.
 
Instroom pabo stijgt
Minister Ingrid van Engelshoven (D66) geeft aan dat de instroom op de pabo’s stijgt, met zowel voltijd- als deeltijdstudenten en zij-instromers. Zij halveert het zogenoemde ‘instellingscollegegeld’ (van 7.000 naar 3.500 euro) voor mensen die zich als tweede opleiding op de pabo willen laten omscholen tot basisschoolleraar.

Links

Gerelateerd nieuws