Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen, ikzelf en mijn team, in zijn kracht staat? Hoe stimuleer en inspireer ik mijn medewerkers en hoe houd ik focus? Deze en andere vragen stonden centraal op de Nationale Schoolleiders Top PO die plaatsvond op zaterdag 24 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Diverse sprekers, waaronder Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden en minister Slob van Onderwijs, gaven hun visie op het thema ‘De kracht van leiderschap’. “Het was goed om te horen wat er op andere scholen speelt. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan, ook uit het bedrijfsleven.”

De dag staat in het teken van uitwisselingen van goede ideeën en voorbeelden tussen schoolleiders onderling en tussen schoolleiders en leidinggevenden uit het bedrijfsleven, de sport, cultuur, zorg, overheid en van maatschappelijke instellingen. Van elkaar leren en elkaar inspireren dus. Het leerorkest uit Amsterdam Zuid-Oost, bestaande uit leerlingen en leerkrachten van diverse basisscholen, luistert het begin van de congresdag op. Geestelijk vader van het orkest, Marco de Souza, onderstreept het belang van muziek maken voor kinderen: het stimuleert de ontwikkeling van je hersenen en het vergroot je zelfvertrouwen.

Ingrid Doornbos ontvang minister Slob op NST PO
AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos verwelkomt minister Slob op de NST PO. Foto's: Winnie Lafeber

Maarten van der Weijden, Olympisch zwemkampioen op de 10 kilometer open water, inspireert de aanwezige schoolleiders met zijn verhaal over ‘focus houden’, doen wie je bent en het beste uit jezelf halen. In 2001 kreeg hij de diagnose acute leukemie. Hij genas, maar zijn kamergenoot niet. Later realiseerde hij zijn droom door de focus op zijn doel te bewaren. Hij had hier alles voor over, zoals 15 uur per dag in een zuurstoftent liggen, 7 uur per dag zwemmen en ’s ochtend een lichtbril opdoen. Onlangs zwom Maarten 163 kilometer (stedenzwemtocht.nl) – met support van vele mensen – voor onderzoek naar kanker en haalde hiermee ruim 5 miljoen euro op. Soms stel je jezelf een doel, maar dit niet lukt. Dit kan ook een kwestie van ‘domme pech’ zijn. Ook schoolleiders willen hun doel(en) bereiken, hoewel dat soms niet haalbaar is. Een schoolleider uit de Betuwe: “Ik ben zeer geïnspireerd door het verhaal van Maarten. Wij houden altijd die ‘stip aan de horizon’ aan. Maar de finish mag ook halverwege zijn!” Een schoolleider uit Houten vult aan: “We zijn altijd gericht op doelstellingen halen. Het is beter om te voelen hoe het tussentijds gaat.”

Maarten van der Weijden op de NST PO
Foto: Visuele notulen/Michele Giebing

In de tafelsessies die volgen delen de deelnemers hun persoonlijke ambities en goede voorbeelden. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere sturen op intrinsieke motivatie, eigenaarschap geven en durven loslaten. Op het podium vertelt Ernst-Jan Stigter, directeur van Microsoft, over de Growth mindset theorie. Hij benadrukt dat we moeten verbinden en niet generaliseren. Veel schoolleiders raken niet uitgepraat, hoewel de lunch allang klaarstaat.

Podium NST PO minister Slob, Vivian Berden en Vincent Moolenaar
VLNR: Vincent Moolenaar, Vivian Berden, dagvoorzitter Maaike Mikx en minister Slob. Foto: Visuele notulen/Michele Giebing

Voor de tweede ronde tafelsessie begint, is er een podiumgesprek met minister Slob, schoolleider Vivian Berden en Vincent Moolenaar, verantwoordelijk voor de fusie van Ahold en Delhaize. Slob sprak over het belang van schoolleiders die elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Ook geeft hij aan dat hij is geraakt door de vele e-mails die hij de afgelopen week heeft gehad van schoolleiders, naar aanleiding van de AVS-actie #wij schoolleiders verdienen meer! “Jullie zijn bevlogen schoolleiders die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Daar heb ik respect voor.” Hij kondigt aan dat hij op 13 december met schoolleiders inhoudelijk verder in gesprek gaat over hun rol en positie. Vivian Berden, schoolleider van obs de Graswinkel in Weert, raadt aan af en toe buiten de gebaande paden te treden. Een goede schoolleider is volgens Berden een schoolleider die verbindt, lef toont, visie heeft en koers houdt. Moolenaar ziet veel overeenkomsten tussen de diverse sectoren. “Wij moeten er iedere dag voor zorgen dat de pinkakaas in het schap staat. Jullie moeten er iedere dag voor zorgen dat leerkrachten en leerlingen een goede plek hebben. Dat is een enorme uitdaging. We kunnen veel leren van elkaar.”

NST PO minister Slob in gesprek met schoolleiders
Foto: Visuele notulen/Michele Giebing

Slob schuift na het podiumgesprek ook aan bij een van de tafelsessies. Hij constateert dat schoolleiders veel ballen in de lucht moeten houden. Daarbij is het belangrijk focus te houden, het doel voor ogen te houden. Het is niet de bedoeling dat schoolleiders ‘doorslaan’ in de grote verantwoordelijkheid die ze hebben cq voelen. Ook ziet hij de spagaat van de schoolleider tussen klaslokaal en bestuurskamer. “De schoolleider moet meer invloed hebben in de bestuurskamer”, benadrukt hij. Deelnemers maken aan het eind onderling concrete afspraken per tafel om elkaar de komende tijd verder te helpen bij het realiseren van de ambities, ondersteund door een Whatsapp-groep.

De dag wordt plenair afgesloten met sneldichteres Dominique Engers, die op humoristische wijze een samenvatting geeft.

De NST PO wordt georganiseerd door de AVS, NL2025, OCW, PO-Raad, Schoolleidersregister PO en CNV Schoolleiders.
 
Enkele reacties van deelnemers
Een schoolleider uit Amsterdam: “Het was een inspirerende dag. Het verhaal van Maarten van der Weijden was indrukwekkend. Het is fijn om ideeën uit te wisselen met collega’s.”
Een schoolleider uit de Betuwe: “Uit het verhaal van Maarten haal ik ook: je hoeft het niet alleen te doen. Het is goed om te horen op andere scholen wat er speelt. Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan.”
Een schoolleider uit Houten: “Wij hebben het in de sessies gehad over het nut van reflectieve vragen stellen. Dat geeft een goede kijk op wat een leerkracht nodig heeft. “
Een interim-directeur uit De Lier: “De inleiding van Maarten was indrukwekkend. Ik ben geïnspireerd door het verhaal van Ernst-Jan Stigter van Microsoft. Het is belangrijk van onderop te denken, vanuit de leerkracht en het kind. Geef het eigenaarschap terug. De directeur heeft meer een faciliterende rol.”
Een schoolleider uit Woerden: “Het is prettig om de dialoog aan te gaan met collega’s en mensen uit andere sectoren. In de sessies maakten we met elkaar concreet wat ieders ambities zijn. Ik kon hier veel halen en brengen.”

NST PO overzicht
Foto: Visuele notulen/Michele Giebing

Links

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders