Minister Slob mag de bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum niet volledig stopzetten per 1 december, omdat Slob zich bij zijn besluit niet aan zijn eigen beleidsregel heeft gehouden. Dat staat in de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 november 2019.

De minister heeft zelf een beleidsregel vastgesteld voor het inhouden van de bekostiging van scholen. Die regel houdt in dat de bekostiging alleen wordt stopgezet als deze eerst voor 15% is opgeschort, na drie maanden voor 15% en na weer drie maanden voor 30% is ingehouden, én het bestuur dan nog altijd niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. Deze beleidsregel heeft de minister in het geval van het Cornelius Haga Lyceum niet gevolgd: hij wil de bekostiging per 1 december 2019 meteen volledig stopzetten. De minister schendt dus zijn eigen beleidsregel.

De minister besloot tot de stopzetting van de bekostiging omdat er volgens de Onderwijsinspectie bij het Cornelius Haga Lyceum sprake is van wanbeheer.

Deze uitspraak is een voorlopig oordeel van de rechter over het stopzetten van de bekostiging per 1 december. De rechtbank Amsterdam moet nog een oordeel geven over de rechtmatigheid van de aanwijzing die de minister gaf om het schoolbestuur te vervangen.

Links

Gerelateerd nieuws