Slob maakt 9 miljoen extra vrij voor zij-instromers

Minister Slob stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar voor het werven en opleiden van zij-instromers op basisscholen. Dat kondigde hij op 27 januari aan bij de presentatie van de noodplannen door de G5. De wethouders van de grote steden vinden dat de minister te weinig aan het lerarentekort doet. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De continuïteit en de kwaliteit van onderwijs staan zwaar onder druk.”

De Amsterdamse basisschoolbestuurders willen experimenteren met het inzetten van onderwijsassistenten, gastdocenten uit de culturele sector of het invoeren van een vierdaagse lesweek. In de Amsterdamse plannen ligt de nadruk op kansengelijkheid: hoe zorg je ervoor dat de ene leerling niet meer nadelen ondervindt van het lerarentekort dan de ander? In achterstandswijken is het lerarentekort groter dan in andere gebieden in Amsterdam. Daarom stellen de Amsterdamse besturen voor om leraren die op een school met een groot tekort werken extra te belonen. De hoogte van de bonus die een leraar krijgt moet daarbij toenemen naarmate er meer ‘gewichtenleerlingen’ op school zitten.

Rotterdam stelt voor dat leraren die op een populaire school werken tijdelijk op een andere school gedetacheerd kunnen worden. Zowel Rotterdam als Amsterdam willen leerkrachten vrijspelen door kinderen een dag of een dagdeel een ‘alternatieve invulling’ te geven. Terwijl de kinderen dan van buitenstaanders les krijgen in sport, kunst, cultuur of burgerschapsvorming kunnen leraren hun lessen voorbereiden. Zo wordt de werkdruk verlaagt en het vak bovendien aantrekkelijker gemaakt. Van Haren constateert dat bij elke maatregel de rol van schoolleiders van groot belang is.

De plannen die Rotterdam, Den Haag en Amsterdam presenteerden worden de komende weken besproken met het ministerie en de onderwijsinspectie. Op een later moment presenteren Utrecht en Almere ook hun noodpakketten.

Zij-instromers
Slob beloofde negen miljoen euro beschikbaar te stellen voor zij-instromers. Zij-instromers zijn hard nodig om het lerarentekort te verminderen, maar het opleiden kost extra tijd en geld. Vaak moeten leraren de zij-instromers begeleiden, terwijl  ze daar geen tijd voor hebben.

Slob staat de pers te woord bij presentatie noodplannen G5

Bij het in ontvangst nemen van de plannen gaf Slob aan dat hij bereid is om naar tijdelijke onconventionele maatregelen te kijken, als de plannen verder zijn uitgewerkt. Slob houdt ook vast aan de vijfdaagse schoolweek. Hooguit is het bespreekbaar dat er een dag in de week niet-bevoegde mensen in de klas staan. De wethouders vinden de bedragen die het ministerie beschikbaar stelt niet voldoende in verhouding tot de omvang van de crisis waarin het onderwijs in de grote steden zich op dit moment bevindt. Tijdens de staking van 30 en 31 januari wordt verder gesproken over de plannen van de schoolbesturen.

Van Haren vindt het goed dat de besturen van de grote steden de regie pakken. “Nu nog toewerken naar maatschappelijke samenhang en opschaling naar een nationale aanpak.”

Links