Op de Nationale Schoolleiders Top PO kondigde minister Slob aan dat hij op donderdag 13 december met schoolleiders inhoudelijk in gesprek gaat over het versterken van hun rol en positie. De AVS heeft hier samen met haar leden nadrukkelijk om gevraagd. Het gesprek vindt plaats op het ministerie van OCW in Den Haag. Naast minister Slob schuiven ook de directie PO en ambtenaren van OCW aan.

In totaal nemen 15 schoolleiders deel: schoolleiders uit het PO en SO, een meerschoolse directeur, bovenschools directeur, schoolleiders uit het openbaar en bijzonder onderwijs, van stad- en dorpsscholen, etc. Kortom, een diverse groep die een goede afspiegeling geeft van de perspectieven van schoolleiders in Nederland.
Centraal in het gesprek staan het rapport van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (april 2018) en de beleidsreactie (november 2018) hierop van onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. Doel is om met minister Slob, de directie PO en de ambtenaren van OCW in gesprek te gaan over de rol en de positie van schoolleiders, ook in relatie tot de erkenning en waardering van schoolleiders. Er is ruimte om de huidige realiteit te bespreken, maar de bedoeling is vooral tijd te nemen om samen na te denken over de versterking van de rol en positie van schoolleiders in het primair onderwijs en wat hiervoor nodig is. Erkenning en een eerlijk salaris zijn belangrijk, maar er zijn ook tal van inhoudelijke punten die de rol en positie van schoolleiders in hun diverse contexten kunnen verstevigen. De urgentie om dit aan te pakken is groot, want de kwaliteit van onderwijs heeft belang bij voldoende, professionele en goed gepositioneerde schoolleiders.
De AVS gaat haar leden nadrukkelijk betrekken bij de uitkomsten van het gesprek.

Mailbombardement
AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het e-mailbombardement #wijschoolleiders verdienen meer! op 22 en 23 november richting minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer was een geslaagde actie. De minister geeft gehoor aan onze oproep aandacht te geven aan de positionering, erkenning en waardering van het schoolleidersvak. Nu is het tijd om in een gesprek samen concrete ideeën en stappen te bespreken.”
“Ik ben geraakt door de boodschap in de vele e-mails die ik heb gekregen van schoolleiders. Jullie zijn bevlogen schoolleiders die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Daar heb ik respect voor”, zei minister Slob op de NST PO van 24 november 2018.
Het e-mailbombardement was, na de brandalarm- en out of office-actie, de derde schoolleidersactie van de AVS voor onder andere meer erkenning van het beroep en een eerlijker salaris. Het gesprek met Slob is het vervolg daarop. CNV Schoolleiders ondersteunt de acties.

wijschoolleiders-spreken-slob.png

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld