Slob: ‘In deze kabinetsperiode niet meer geld naar onderwijs’

“Voor deze kabinetsperiode moeten we reëel zijn. Het is uiteindelijk meer geld geworden dan we dachten, maar er is een grens.” Dat zegt minister Arie Slob van Onderwijs tegen Nieuwsuur. Het vrijdagvond 1 november in een convenant afgesproken beschikbare geld, 460 miljoen euro, wordt nog deze maand in beweging gezet, aldus de minister.

Ondanks dat de AOb zich teruggetrokken heeft uit het convenant, gaat Slob door met het uitvoeren van het akkoord. “Want vijf van de zes partijen hebben aangegeven dat ze voor hun handtekening staan. Ik heb vandaag de opdracht gegeven om het geld dat naar de scholen zou gaan in beweging te zetten. Zodat het daar deze maand terecht zal komen en ze het ook kunnen besteden.” AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen stapte op vanwege het te snel ondertekenen van het convenant en de aanvankelijk afgeblazen staking van woensdag 6 november.

De minister benadrukt in Nieuwsuur dat er al veel geld beschikbaar is gesteld. “Ik ben begonnen met structureel geld voor salarissen en werkdrukverlaging. Dit jaar heeft het kabinet 650 miljoen euro uitgegeven aan de aanpak van het lerarentekort. Er is 430 miljoen beschikbaar voor de verlaging van de werkdruk. En de salarissen in het primair onderwijs gaan gemiddeld met 9,5 procent omhoog. Afgelopen vrijdag kwam er nog eens, eenmalig, 460 miljoen bij.”

De minister geeft toe dat er meer geld nodig is om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te stellen met het voortgezet onderwijs. “Daarvoor is er nog structureel een paar honderd miljoen euro nodig. Maar dat geld is er nu niet. Maar we hebben wel een fors begin gemaakt met de 270 miljoen die daarvoor beschikbaar is gekomen.”

Zij-instroom
In Nieuwsuur komen ook zij-instromers aan bod, die aangeven dat het een risicovol traject is. Zij vinden dat het voor een zij-instromer teveel gevraagd is om direct voor de klas te staan- onder andere vanwege de mentale weerbaarheid, het omgaan met stress-  en dat de begeleiding beter moet. Slob: “De begeleiding op school moet goed georganiseerd worden. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt in het convenant. We moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit op school hoog gehouden wordt. Daar moet de directie alert op zijn.”

Links