Als het aan demissionair minister Arie Slob ligt, blijft de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) bestaan. Maar de beslissing is aan een volgende kabinet. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de rapportage 2020 Gelijke Kansen Alliantie aanbiedt.

In de brief zet hij uiteen wat het nut is van GKA’s, die gericht zijn op het versterken van de driehoek school – thuis- omgeving. In actiegerichte GKA-Agenda’s zijn interventies en experimenten opgenomen die gemeenten uitvoeren om kansengelijkheid en talentontwikkeling te bevorderen. Ook bevatten de agenda’s afspraken over analyse, onderzoek, kennisopbouw en kennisdeling.

In 2020 is het aantal aangesloten gemeenten bij de GKA gegroeid van 30 naar 50 gemeenten.

GKA-Communities

GKA-Communities zijn leernetwerken waarin scholen en professionals uit het hele land zich verenigen rondom gemeenschappelijke vraagstukken. Binnen de netwerken wordt praktische kennisdeling gefaciliteerd met en door professionals. Twee leernetwerken zijn al actief, namelijk de Community Urban Education (CUE) over lesgeven in de grootstedelijke context en de Community Omgaan met Armoede op Scholen. De communities Extra Onderwijs, Loopbaanleren en Taalontwikkeling zijn in oprichting.

Coronacrisis

Slob geeft aan dat tijdens de coronacrisis de meerwaarde van het GKA-netwerk heel duidelijk werd. ”Signalen van scholen en gemeenten met betrekking tot knelpunten, informatie, kennis en aanbod konden snel en breed binnen en vanuit het netwerk gedeeld worden, ook richting het departement. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vanuit de GKA gericht kon worden ingezet op een aantal aanvullende acties.”

Slob vindt dat de GKA’s moeten doorgaan, omdat de kansenongelijkheid groot blijft. “Zeker nu, in tijden van een nieuwe lockdown, is het belangrijk dat we het maatschappelijke onrecht van ongelijke kansen bestrijden en voorkomen dat talent verloren gaat.”

Aanvullende (online) kennisdeling

In de eerste week van onderwijs op afstand startte de GKA een online platform om kennis, informatie en ervaringen van binnen en buiten het netwerk te delen. Dat werd aangevuld met webinars, online talkshows, nieuwsbrieven en magazines.

Inzet onderwijsexperts voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Om gemeenten en scholen te ondersteunen in het opstellen, plannen en uitvoeren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, heeft de GKA een pool van onderwijsexperts beschikbaar gesteld. Het doel was om scholen met de grootste uitdagingen te bereiken en ondersteunen om tot integrale programma’s te komen en gebruik te maken van bestaande kennis en ervaringen.

Toekomst

“Met de GKA is een belangrijke basis gelegd om verder te blijven bouwen aan coalities tegen ongelijke kansen. De huidige 50 gemeentelijke GKA-agenda’s bieden een goede uitgangspositie om deze in 2021 verder uit te bouwen”, aldus Slob. Wat betreft de onderwijsminister kan, naast het verbreden en verdiepen van de huidige GKA-Agenda’s, de GKA de komende jaren ook uitgebreid worden met andere gemeenten. De huidige opdracht van de GKA loopt tot oktober 2021. “De voortzetting van de GKA zal door een volgend kabinet moeten worden bezien, inclusief de bijbehorende financiering.”

Links

Gerelateerd nieuws