Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat schrijft Slob in antwoord op Kamervragen van GroenLinks, PvdA en SP. De sluitingsdatum voor het aanvragen van subsidie voor zij-instromers is 15 oktober 2019.

Slob geeft in de brief aan dat de hoeveelheid aanvragen voor de subsidie zij-instroom vooral in het po sterk gestegen is. In 2017 waren er 60 aanvragen, in 2018 waren er 355 en voor 2019 staat de teller al bijna op 450 aanvragen. Er waren dus meer aanvragen dan verwacht.

Het subsidieplafond is onlangs al verhoogd (zie Kamerbrief Aanpak van de tekorten in het onderwijs van 11 september 2019). Hiermee kunnen alle openstaande aanvragen uit het po (die ingediend zijn tot 29 augustus) gehonoreerd worden. Na de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn zal de eventuele resterende ruimte in het subsidiebudget worden herverdeeld tussen de sectoren, zodat meer aanvragen po (en mbo) toegekend kunnen worden. “Mochten er toch nog meer aanvragen binnenkomen dan dat daar nu budget voor is, dan gaan we ons inzetten om daar bij najaarsnota dekking voor te vinden binnen de middelen voor het lerarenbeleid”, aldus Slob.

Links

Gerelateerd nieuws