De GGD en de veiligheidsregio kunnen ingrijpen en een of meerdere scholen in een plaats, gemeente of regio sluiten in verband met corona. Maar als er lokaal of regionaal iets speelt, dan moet dit niet leiden tot een landelijke schoolsluiting. Dat stelt minister Slob in een interview met het AD.

Alle scholen in Nederland zijn weer begonnen. De laatste weken is er weer sprake van een opleving van het coronavirus in Nederland, met name in de grote steden. Dit kan betekenen dat er lokaal of regionaal een school gesloten moet worden. Minister Slob geeft in het AD aan dat hij niet wil dat als er in Amsterdam iets speelt, dat dan ook de scholen in Groningen dicht moeten.

Over het testbeleid en de optie om leraren voorrang te geven bij de teststraten en de resultaten daarvan zegt Slob: “De inzet is dat iedereen – leraar, verpleegkundige, supermarktmedewerker of iemand die bij een krant werkt – zo snel mogelijk getest kan worden. Daar gaan we op dit moment geen onderscheid in maken.”

Wat betreft de ventilatie op scholen geeft Slob aan dat het ministerie voor 1 oktober van elke school moet weten wat de situatie is. “Op basis van de adviezen moeten scholen kijken welke maatregelen ze kunnen nemen. Maar eigenlijk had zo’n aanpassing dan al eerder moeten gebeuren. Daarnaast zegt het RIVM dat ventilatiesystemen het virus niet lijken te verspreiden.”

Links

Gerelateerd nieuws