Het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis zal tot kansenongelijkheid leiden bij sommige (kwetsbare) kinderen. Minister Slob bevestigt dit in antwoord op Kamervragen van het lid Van den Hul (PvdA). Ook geeft hij aan dat SIVON de aanvullende behoefte voor devices bij scholen inventariseert en scholen hiervoor een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

Bij kinderen in kwetsbare posities gaat het globaal om drie groepen: kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs op afstand, door gebrek aan internetverbinding of apparaten; kinderen die om uiteenlopende reden thuis niet de begeleiding kunnen krijgen bij hun schoolwerk die nodig is; en kinderen die thuis geen veilige basis hebben.

Slob geeft aan dat er verschillen zullen ontstaan tussen kinderen: het ene kind zal meer vorderingen maken dan het andere kind. Dat heeft volgens de minister diverse oorzaken. “Voor de ene school is het makkelijker om het onderwijs op afstand goed te organiseren dan voor de andere school. Ook zijn er verschillen tussen de mate waarin ouders in staat zijn om kinderen te helpen met schoolwerk. Dit zal betekenen dat sommige kinderen op achterstand komen te staan. Daar moeten we aandacht voor hebben, nu en straks als de scholen weer open gaan.” Slob informeert de Kamer later over de manier waarop het ministerie, samen met scholen en gemeenten, deze kinderen extra onderwijs en begeleiding aanbiedt, ook naar aanleiding van advies van de Onderwijsraad.

Digitale hulpmiddelen
Slob geeft aan dat hij bereid is om meer aanvragen voor (digitale) hulpmiddelen bij SIVON in behandeling te laten nemen. “Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen toegang tot onderwijs op afstand hebben.” Hij is blij met de verschillende initiatieven in de samenleving en van het bedrijfsleven om deze leerlingen te helpen. Zo slaan in het initiatief ‘allemaal digitaal’ de overheid, maatschappelijke organisaties en de ICT-sector de handen ineen om gebruikte laptops in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de leerlingen die ze het hardst nodig hebben.
 
Op zijn verzoek inventariseert SIVON de aanvullende behoefte bij scholen. Schoolbesturen kunnen hiervoor een (nieuwe) aanvraag indienen op de website van SIVON.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim