Driekwart van de anti-pestprogramma’s die op effectiviteit zijn beoordeeld, voldoen niet aan de gestelde criteria. Dat concludeert de Commissie anti-pestprogramma’s die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.

Volgens de Commissie anti-pestprogramma’s, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), is het bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk dat ze pesten terugdringen. Tekortkomingen van beoordeelde anti-pestmethodes variëren. Zo komt het voor dat er in de methode simpelweg geen onderdeel pesten is opgenomen of dat de aanpak sec gericht is op het pedagogisch handelen door de leerkracht, terwijl er geen anti-pesten doelstelling is geformuleerd. Enkele van afgewezen methoden kunnen wel werken om bijvoorbeeld weerbaarheid of sociale vaardigheden te bevorderen, maar dit heeft niet zo zeer direct betrekking op de reductie van pesten, zo blijkt.
Negen programma’s zijn beoordeeld als ‘in principe geschikt als anti-pestmethoden’, waaronder PRIMA en het naar Fins model gevormde KiVa. Deze programma’s zijn voorlopig goedgekeurd en hebben slechts kleine theoretische en/of empirische aanpassingen nodig. Vier antipestaanpakken zijn voorlopig afgekeurd, maar volgens de commissie hebben deze programma’s potentie en kunnen ze op termijn verbeterd worden.

‘Scholen zelf aan zet’
“Door anti-pestmethodes kritisch te onderzoeken op effectiviteit kan een grote kwaliteitsslag worden gemaakt. De scholen zelf zijn echter aan zet als het gaat om de keuze voor een aanpak of methode”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “Effectiviteit in de context en omgeving van de eigen school moeten leidend blijven. Het kan samenvallen met het hanteren van een bewezen effectieve methode, maar een veilige schoolomgeving kan ook op een andere manier bereikt worden. Als we de scholen nadrukkelijk willen betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van het curriculum (lees ook: Onderwijsraad: ‘Meer aandacht nodig voor systematische vernieuwing curriculum’), vraagt dit om een behoudende opstelling bij het formuleren van wetgeving op dit thema.”

Wetsvoorstel
Het onderzoeken van de effectiviteit van anti-pestmethoden is onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Dekker en de Kinderombudsman in 2013 hebben gepresenteerd. Ontwikkelaars van anti-pestprogramma’s kunnen zelf het eigen programma ter beoordeling aanmelden. De staatssecretaris zal na de zomer een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het tegen gaan van pesten in de wet wordt verankerd. De AVS hoopt dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de autonomie van het veld en de belangrijke rol van schoolleiders bij het maken van keuzes. Geeft de wet straks goede uitgangspunten en kaders aan of worden de scholen geconfronteerd met een top-downvoorstel dat een dwingend kader oplegt? De AVS pleit voor het eerste.

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Datums afname eindtoets primair onderwijs 2020 – 2021 bekendgemaakt

  • CPB: Zo’n 14.000 groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs