Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op obs de Bolster in Sint-Michielsgestel zitten slechthorende en horende kinderen samen in één klas. “Wij zijn een mini-samenleving en laten zien dat het kan.” 

Op de Bolster volgen 22 slechthorende kinderen onderwijs samen met horende leerlingen. De kinderen zitten niet in een aparte klas, maar verdeeld over de reguliere groepen. In groep acht zitten zelfs zes slechthorende leerlingen. Directeur Maaike Lauwerijssen: “We willen graag dat iedereen uitstroomt naar het vervolgonderwijs dat past. Soms is dat niet het reguliere onderwijs, omdat daar niet de begeleiding geboden kan worden die bij ons wel mogelijk is.” Dat heeft te maken met een bundeling van kennis en middelen. “Doordat we meerdere slechthorende kinderen hebben, kunnen we veel extra’s bieden binnen dit arrangement. Door de interactie met horende leerlingen en de extra ondersteuning komen de kinderen hier in een taalbad terecht.”
Met het oog op de invoering van Passend onderwijs nam so-school Kentalis Talent in Vught zes jaar geleden het initiatief tot samenwerking met de Bolster. Het initiatief werd enthousiast omarmd. Samen met drie leerkrachten met cluster 2-expertise van Talent, twee logopedisten, een leerkracht gebarentaal en in elke groep een tolk verzorgt het team van obs de Bolster het onderwijs voor alle leerlingen. Daarnaast ontvangt de openbare basisschool financiële ondersteuning van Kentalis, waarvoor een coördinator is aangesteld, en zijn onder ander de uren van de remedial teacher uitgebreid.
In de praktijk is het een logistieke uitdaging, aldus schoolleider Lauwerijssen: “Voortdurend zijn we aan het schakelen zodat dat het allemaal goed loopt. Het vergt veel onderling overleg en afstemming om de extra ondersteuning slim en efficiënt in te zetten. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat roosters op elkaar aansluiten en leerlingen niet constant uit de klas worden gehaald voor extra instructie.”
De belangrijkste voorwaarde om dit te laten slagen? Lauwerijssen aarzelt geen moment: “Bij ons lag er al een basis van goede collegiale communicatie en we hebben veel veerkracht binnen het team. De bereidheid om samen te willen werken vanuit ieders expertise is absoluut nodig om dit goed te kunnen doen. Er vindt co-teaching plaats, leerkrachten staan niet meer alleen voor de klas. En dat doet wat met het gevoel van autonomie dat je hebt als leerkracht.” 
In het begin is de werkdruk zeker verhoogd geweest, aldus de directeur. “Een team moet het niet erg vinden om extra stappen te zetten.” Vanuit een basis van welbevinden het beste uit de kinderen halen, verklaart Lauwerijssen de motivatie van haar team. “Als schoolleider zorg ik ervoor dat we een sociaal klimaat hebben waarin het gewoon is dat iedereen erbij hoort. Door onze aanpak hebben we het predicaat ‘excellent’ gekregen. Je leert beter naar kinderen kijken naarmate er meer variatie in de leerlingpopulatie komt. En dat is goed voor elk kind. Ook andere leerlingen die extra zorg nodig hebben kunnen we inmiddels met onze zorgverbreding specifieke ondersteuning bieden. Samen met de goede sfeer en brede ontwikkeling is dat een reden waarom ouders bewust voor deze school kiezen.” 

Ook een bijzondere aanpak op jouw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’

Gerelateerd nieuws