Slecht binnenmilieu in scholen beïnvloedt leerprestaties

Een recent gepubliceerd Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden wijst aan dat leerlingen fors minder presteren als de luchtkwaliteit op school niet deugt. TNO onderzoekt momenteel of de slechte luchtkwaliteit in Nederlandse scholen de leerprestaties beïnvloedt. Het ministerie van VROM heeft daartoe opdracht gegeven. De onderzoeksresultaten van TNO worden in maart 2006 verwacht.

Het aantal kinderen met astma of allergie is de laatste jaren flink gestegen. Een van de oorzaken is te vinden in het slecht ventileren van scholen. Door slecht ventileren ontstaat een slecht binnenmilieu. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat op acht van de tien scholen in Nederland het slecht tot zeer slecht gesteld is met de binnenlucht. De wettelijk toegestane waarde aan CO2, de belangrijkste indicator, wordt regelmatig overschreden. Volgens het Bouwbesluit mag een school niet meer CO2 in haar klaslokalen hebben dan 1200 ppm (delen per miljoen).

Binnenmilieudeskundige Atze Boerstra stelde onlangs TROS-consumentenprogramma Radar dat de resultaten van het TNO onderzoek nog schokkender zullen zijn dan het Deense onderzoek. Dit omdat hij denkt dat de scholen in Nederland nog slechter geventileerd worden dan in Scandinavië. Hij is van mening dat een goede CITO-toets een goede ventilatie vergt. Slechte ventilatie kan leiden tot onder meer diverse lichamelijke klachten die resulteren in `schoolzieke´ kinderen, slechtere leerprestaties, lagere productiviteit en ziekteverzuim onder leerkrachten.
Een logische gedachte om een klaslokaal beter te ventileren is een raampje open zetten, maar zo simpel is het niet. Ook al staan de ramen de hele dag open, dan betekent dat nog niet dat de kwaliteit van het binnenmilieu goed is. Factoren als een te laag plafond bijvoorbeeld kunnen hierbij ook een rol spelen. De hoeveelheid kinderen in een klas is eveneens van belang. Tegenwoordig zijn er moderne ventilatiesystemen die actief worden als er te veel CO2 gemeten wordt, maar als er te veel kinderen in de klas zitten werken ze nog steeds niet goed genoeg.

PvdA-Kamerlid Hamer dringt in vragen aan de betrokken bewindslieden aan op snelle actie. Het kabinet zou scholen en gemeentes niet alleen snel moeten voorlichten over het mogelijke verband tussen de luchtkwaliteit en de leerprestaties, ook moet er een controlesysteem komen voor de kwaliteit van de lucht. Voor nieuwbouw zouden de bouwnormen moeten worden aangepast, vindt Hamer.

AVS vindt het slechte binnenmilieu op scholen een ernstige zaak. Scholen hebben vaak onvoldoende mogelijkheden en niet genoeg kennis over goede ventilatie. Een gebrek aan middelen en slechte gebouwen zijn onaanvaardbaar. Wij zijn dan ook van mening dat scholen moeten kunnen rekenen op effectieve maatregelen van de gemeente op het gebied van gezond binnenmilieu op scholen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.