Slagingspercentages in vo in 2020 zeer hoog

De slagingspercentages van leerlingen op het vmbo, havo en vwo lagen in 2020 bijna op 100 procent. Het aandeel geslaagden varieerde van 98 procent voor havo-leerlingen tot 99,5 procent voor leerlingen van vmbo gemengde leerweg. Dat is hoger dan een jaar eerder. Bij meisjes lagen deze percentages iets hoger dan bij jongens. Zij behaalden gemiddeld ook hogere cijfers dan jongens. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Vanwege de coronapandemie ging in het schooljaar 2019/’20 het centraal examen niet door. De examenuitslag werd bepaald door de uitkomst van het schoolexamen. Wel kregen leerlingen de mogelijkheid om voor twee (havo, vwo, vmbo-g en vmbo-t) of drie (vmbo-b en vmbo-k) vakken een resultaatverbeteringstoets te doen.

Dit schooljaar (2020/’21) werd het centraal examen wel afgenomen, maar kregen de examenkandidaten ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. De gegevens van het huidige schooljaar zijn nog niet beschikbaar.

Link