Sjoerd Slagter herbenoemd tot voorzitter VO-raad

Geen verkapte bezuinigingen in voortgezet onderwijsDrs. S. Slagter (62) is met ingang van vandaag herbenoemd als bestuursvoorzitter van de VO-raad in Utrecht. Op voordracht van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering vandaag besloten tot een herbenoeming voor een periode van vier jaar. In zijn toespraak gaf Slagter aan niets te zien in de voorgenomen bezuinigingsplannen van het kabinet. Slagter: “Daar waar landen om ons heen miljarden investeren in innovatie en onderwijs, gaat dit kabinet bezuinigen. Juist met het oog op de toekomst moeten wij pal staan voor de kwaliteit van het onderwijs.”In zijn eerste termijn als voorzitter van de VO-raad heeft Slagter zich vooral ingezet om de VO-raad te laten uitgroeien tot een krachtige en zichtbare belangenvertegenwoordiger voor het voortgezet onderwijs. In de komende jaren ligt de nadruk vooral op de inrichting van het onderwijs van de 21e eeuw. De kernthema’s waar Slagter zich in het bijzonder op gaat richten zijn kwaliteit, innovatie, de positionering van de docent en investeren in nieuwe vormen van professionaliteit.In zijn toespraak voor de Algemene Ledenvergadering keerde Slagter zich fel tegen de voorgenomen ‘verkapte’ bezuinigingen van het kabinet in het voortgezet onderwijs: “In een tijd dat de politiek klaagt dat Nederland wegzakt uit de top 5 van best presterende landen, gaat datzelfde kabinet op zoek naar een miljard euro op onze VO-begroting. Natuurlijk zijn het zware financiële tijden en natuurlijk moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Maar juist met oog op de toekomst moet de kwaliteit van ons onderwijs voorop staan”, aldus Slagter.Voordat Slagter (62) in 2006 als eerste voorzitter bij de VO-raad begon was hij bestuursvoorzitter van de Stichting Scholengroep Christelijk Onderwijs in Kampen en voorzitter centrale directie van het Agnieten College in Zwolle. Van 1997 tot 2001 was hij regiodirecteur in het mbo, bij ROC ASA in Amersfoort. In de periode daarvoor was hij o.a. werkzaam als onderwijskundige en docent biologie en filosofie in het voortgezet onderwijs. In 1995 schreef hij samen met zijn broer Martin Slagter de nog steeds gebruikte lesmethode Leren filosoferen.Bron: Persbericht VO-raadwww.vo-raad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.