Een nieuwe website waarop alle informatie over buitenschoolse opvang wordt gebundeld: www.schoolenopvang.nl. De onlangs gelanceerde site is een initiatief van de samenwerkende organisaties voor bestuur en management en de AVS.

De initiatiefnemers willen met behulp van de website scholen en schoolbesturen ondersteunen bij het organiseren van buitenschoolse opvang. De website bevat onder meer een stappenplan, een voorbeeldenquête voor behoefteonderzoek onder ouders, tips over uitbesteden of zelf doen en huisvesting. De website wordt continu uitgebreid en aangepast, inspelend op de behoefte van scholen en schoolbesturen. Ook kunnen scholen via de site hun good practices op het gebied van buitenschoolse opvang doorgeven ter inspiratie voor andere scholen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws