Servicedocumenten aangepast

In het verlengde van de OMT-besluiten over het openen van de scholen zijn ook de servicedocumenten aangepast. Het betreft het Servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs van 10 januari 2022 en het Servicedocument basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs van 10 januari 2022.

Voor wat betreft de quarantaineregels voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs is door de diverse berichtgevingen verwarring ontstaan over hetgeen nu daadwerkelijk van toepassing is. De quarantaineregels zijn aangescherpt. Dat betekent dat
– bij 1 of 2 gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is; – bij 3 of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen 7 dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

Het Servicedocument voortgezet (speciaal)onderwijs van 10 januari 2022 en het Servicedocument basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs van 10 januari 2022 zijn hieronder te downloaden.

De meest recente servicedocumenten

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link