Door de besluitvorming van de regering op 22 mei 2021 dat alle scholen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weer open gaan, is het servicedocument voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs per 28 mei 2021 aangepast.

Voor het actualiseren van dit servicedocument gelden de volgende uitgangspunten:

  • Alle scholen in het funderend onderwijs geven fysiek onderwijs op school met inachtneming van alle geldende maatregelen en de RIVM-richtlijnen.
  • De schoolbesturen zijn, zoals altijd, verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en de wijze van organiseren. Scholen nemen – onder leiding van de schoolleider en met betrekken van de medezeggenschapsraad – zelf het voortouw om binnen de geldende kaders op de voor hen best passende manier invulling te geven aan het onderwijs binnen de geldende voorwaarden en kunnen zich verantwoorden over de keuzes die zij maken.
  • Dit document biedt steun aan schoolbesturen en scholen om zich goed en (zo veel als mogelijk) tijdig voor te bereiden op de ontwikkelingen die spelen, zodat het onderwijs zo veel mogelijk op een reguliere wijze doorgaat.
  • Het ministerie van OCW en de sector volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus, geven zo goed mogelijk helderheid, bieden besturen en scholen ruimte en sturen bij waar nodig.
  • Het funderend onderwijs heeft een belangrijke functie in de toerusting van leerlingen. Daarbij zijn drie doeldomeinen te onderscheiden: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het is belangrijk om leerlingen ook in deze coronatijd een brede basis mee te geven, waarbij de drie doeldomeinen in balans zijn. Leerlingen hebben deze brede basis nodig om zich goed te ontwikkelen en met voldoende bagage door te stromen. Het servicedocument voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is hieronder te downloaden.

Servicedocumenten funderend onderwijs

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws