Servicecentrum Scholenbouw van start

Prille onderwijshuisvestingsprojecten gezocht
Servicecentrum Scholenbouw van start Scholen en gemeenten objectief adviseren over integrale aanbestedingsvormen bij scholenbouw is de kerntaak van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS). Het SCS is nu, na de oprichtingsfase (zie Kader primair 1, september 2008), definitief operationeel.

Het SCS is een onafhankelijke stichting die kennis ontwikkelt en verspreidt. Ook de AVS steunt de doelstellingen van het SCS. Uitgangspunten hierbij zijn praktijkgerichtheid en vraagsturing. Praktijkervaring wordt opgedaan in concrete projecten. Daarom komt het SCS graag in contact met schoolbesturen en gemeenten die bezig zijn met plannen voor onderwijshuisvesting. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om zogenoemde stand alone scholen. Integendeel: ook projecten waarbij de school (of scholen) deel uitmaakt van een groter complex (Multi Functionele Accommodatie) of een combinatie vormt met woningbouw zijn een goede basis voor verdere kennisontwikkeling. Daarbij is het van belang dat er nog geen architect is geselecteerd of aanbesteding heeft plaatsgevonden. Namens de AVS is adviseur Jan Schraven (j.schraven @avs.nl) gedurende een deel van de week werkzaam bij het SCS.

Meer informatie over onder andere geïntegreerd aanbesteden: http://www.scsb.nl/ of tel. 070-3153355.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.