Servicecentrum Scholenbouw in oprichting

Betere onderwijshuisvesting bevorderen
Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is in oprichting. Het centrum gaat officieel van start zodra de Tweede Kamer groen licht geeft, maar scholen kunnen er nu al terecht met vragen over geïntegreerd aanbesteden bij scholenbouw.

Het SCS is bedoeld voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en gemeenten, die meer willen weten over de toepassing van innovatieve aanbestedingsen financieringsvormen in de scholenbouw. Het is een initiatief van de ministeries van OCW en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de organisaties voor bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder de AVS. Het SCS verzamelt en ontwikkelt kennis, gebaseerd op praktijksituaties. Deze kennis wordt gebundeld en ontsloten voor scholen en gemeenten. Daarnaast begeleidt het SCS pilots, op grond waarvan standaarden voor contracten en aanbestedingsvormen worden ontwikkeld.

Het centrum wil:

1) Onderwijshuisvesting bevorderen met een betere prijs-kwaliteitverhouding door de toepassing van innovatieve contractvormen;

2) Schoolbesturen en gemeenten stimuleren en in staat te stellen een transparante en zakelijke afweging te maken tussen innovatief en traditioneel aanbesteden;

3) Schoolbesturen en gemeenten in staat stellen innovatieve aanbestedingsvormen effectief te implementeren.

Meer informatie: www.scsb.nl, via info@scsb.nl of tel. 070-3153355. Vanuit de AVS is adviseur Jan Schraven (j.schraven@avs.nl) betrokken bij het SCS.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.