School van de Toekomst
Innovatiedag Onderwijs 2006
Speciaal voor directies en ICT-personeel uit het onderwijs organiseert 4D In Vision, samen met scholen, overheden en diverse marktpartijen, de Innovatiedag voor het Onderwijs. Dit evenement vindt plaats op 17 mei 2006 in de Mediacentrale in Groningen. Thema dit jaar is de School van de Toekomst. Bezoekers krijgen de gelegenheid een helder beeld te vormen van vernieuwende ICT toepassingen voor het basis- en voortgezet onderwijs, zoals schoolinformatiesystemen, webportalen, veiligheid, glasvezel- en ASP diensten. Ook zijn veel sprekers uit het onderwijsveld aanwezig. De toegangsprijs is 5 17,50, reserveren is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op http://http;//www.innovatiedag.nl/of http://http;//www.4dinvision/scholen/

Innovatie voor professionele onderwijsorganisaties
Masterclass
Elke professional hoort zijn vak bij te houden en zich steeds weer te laten uitdagen door nieuwe kennis en inzichten. Iedereen heeft baat bij het delen van dilemmas, het leren van oplossingen van anderen en het verwerven van de nieuwste inzichten over onderwijs. Wat is de kunst van innoveren? Wat beweegt onderwijsorganisaties om te gaan vernieuwen? Welke weerstanden bestaan ertegen en hoe kunnen die worden weggenomen? Om deze vragen te beantwoorden, biedt de masterclass Innovatie voor professionele onderwijsorganisaties een fundamentele doordenking van het verschijnsel innoveren. Deze masterclass van de Tias Business School vindt plaats op 31 mei, 1 en 2 juni aanstaande en is geschikt voor eindverantwoordelijke managers en bestuurders van onderwijsorganisaties. Meer informatie vindt u op http://www.tias.edu/non-profit/

Overstap PO naar VO
Draaiboek
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog groter dan voor anderen. Om scholen, leerlingen en ouders bij deze overstap te helpen, heeft WSNS+ het draaiboek De overstap gemaakt. Een soort kalender die start in groep 7 en doorloopt tot en met de brugklas. Het bijzondere van het draaiboek is dat het bedoeld is voor scholen, leerlingen n ouders. Uiteraard heeft elke regio, elke school, elke situatie een eigen invulling nodig. Het draaiboek biedt een bron van ideen, die de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs kunnen vergemakkelijken. Kijk voor meer informatie op http://www.overgangpovo.nl/

Burgerschap in het basisonderwijs
Nieuwe methode
Waarden, normen en burgerschap. Leerkrachten binnen het primair onderwijs kunnen deze begrippen structureel herkenbaar en bespreekbaar maken voor leerlingen met de nieuwe methode Kinderen en hun morele talenten. De methode sluit aan bij het nieuwe, door de overheid geformuleerde, kerndoel burgerschap en schenkt op een niet-moraliserende manier aandacht aan burgerschap. De methode is niet direct gericht op het aanleren van sociaal wenselijk gedrag, maar legt de nadruk op de daaronder liggende waarden en normen en hun uitingsvormen. Zelf ontdekken staat hierbij centraal. Als uitgangspunt wordt een concreet en voor de kinderen herkenbaar moreel dilemma genomen. Kinderen en hun morele talenten is ontwikkeld door de het Pedagogische Instituut van de CED-Groep uit Rotterdam en verschijnt binnenkort bij educatieve uitgeverij Kwintessens. Kijk voor meer informatie op http://www.socialecompetentie.com/of http://www.kwintessens.nl/

Make it Real Game
Spel
Waarom geven we kinderen niet de kans om de rol van volwassenen te oefenen, terwijl ze nog op school zitten een ervaring die lijkt op het echte leven; een leven waar ze spoedig zelf deel van zullen uitmaken? The Make it Real Game gaat met deze vraag aan de slag. Het spel is geschikt voor de bovenbouw in het basisonderwijs en integreert wereldorintatie, wiskunde, taal, sociaal emotionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Bij The Make it Real Game krijgen kinderen een realistisch beeld van de volwassen wereld. In het buitenland heeft het spel zich al bewezen. Het APS ontwikkelt momenteel op verzoek van de overheid een Nederlandse versie en is op zoek naar scholen die het spel willen uitproberen. Leerkrachten worden (kosteloos) getraind, zodat zij dit in hun klas kunnen uitvoeren. Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen met APS-adviseur Johan Bosma, mailto:J.Bosma@aps.nlKijk voor meer informatie op http://www.realgame.com/

Iedere maand
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws