Publicatie
Emoties en veiligheid op school
Als er gesproken wordt over veiligheid in het onderwijs, gaat het vaak over maatregelen op mesoniveau: beleid, protocollen, maatregelen. Maar de veiligheid op microniveau is minstens zo belangrijk. Welke gevoelens spelen in de ontmoetingen tussen mensen in de school? Wat doen deze personen met gevoelens van angst en boosheid? Het boek Bang voor boos? geeft inzicht in de betekenis van functionele boosheid, oftewel het goed omgaan met boosheid. Een conclusie is dat het veiliger wordt op school, als men duidelijk grenzen aangeeft bij grensoverschrijdend gedrag van een ander. Praktijkvoorbeelden maken deze publicatie herkenbaar voor leerkrachten, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Het nodigt uit tot zelfreflectie en het nadenken over de bijdrage die geleverd kan worden aan veiligheid in en om de school. U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar infodesk@cps.nl

Wedstrijd
Techniek Toernooi
Op 8 juni 2006 vindt in Het Land van Ooit het Techniek Toernooi plaats voor alle groepen van de basisschool. Met een wedstrijd vol technische uitdagingen voor schoolteams en een wedstrijd voor individuele leerlingen, waarin zij een tekening, verhaal, gedicht of schilderij over techniek mogen maken. Het Techniek Toernooi wordt georganiseerd in opdracht van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, om de belangstelling voor natuurwetenschappen en techniek te bevorderen. Aanmelden kan tot 1 mei aanstaande. Dan dient ook het materiaal van de individuele leerlingen binnen te zijn. Van de winnende inzendingen wordt een boekje gemaakt en de prijswinnaars worden beloond met een abonnement op het tijdschrift Zo zit dat. Meer informatie vindt u op http://www.techniektoernooi.nl/

Rectificatie
In de serviceberichten van Kader Primair 6 werd abusievelijk een verkeerde url genoemd bij het bericht Leerproblemen verhelpen. De goede url is http://www.matrixcoaching.nl/

Bijeenkomsten
Verkenning zorgplicht
Tot juni 2006 zijn er bijeenkomsten gepland voor het PO, VO en WEC over de overheidsplannen voor de leerlingenzorg. Met meer informatie en de mogelijkheid om uw mening te geven en ideen neer te leggen. Uw inbreng wordt gebruikt om de plannen, die nu nog globaal zijn, concreet in te vullen. De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van het project Passend Onderwijs, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://www.passendonderwijs.nl/

Inzendtermijn verlengd
Onderwijs blijft aan het woord
De website http://www.onderwijsaanhetwoord.nl/ blijft tot 21 april aanstaande geopend voor inzendingen van onderwijsondersteuners en leraren (dus ook schoolleiders met lesgevende taken). Hier kunnen zij hun mening geven over hun beroep en de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Minister Van der Hoeven heeft aangegeven de uitkomsten mee te nemen in haar beleidsagenda. Ook voor schoolleiders kunnen de uitkomsten van het onderzoek interessant zijn; medewerkers geven aan wat zij belangrijk vinden in hun werk. De school met het hoogste deelnamepercentage aan de enqute krijgt een belangrijke rol bij de presentatie van de resultaten aan de minister en zal worden benaderd door Kader Primair. Onderwijs aan het woord is een initiatief van Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL).

Prijs
Cultuur Primair Prijs
Scholen in het primair onderwijs die trots zijn op een bijzonder, verrassend, grappig, of inspirerend cultuurproject kunnen meedingen naar de Cultuur Primair Prijs. Projecten uit het lopende of vorige schooljaar kunnen worden ingezonden. Van grootschalige activiteiten tot kleine en laagdrempelige initiatieven op het gebied van cultuureducatie. Andere scholen, direct betrokkenen of partners waarmee een school heeft samengewerkt, kunnen een project als Gouden Tip insturen. Er zijn geldprijzen te winnen van 100 tot 7000 euro en inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 juni 2006 via http://www.cultuurplein.nl/of de Cultuur Primair Prijs-antwoordkaart die alle basisscholen in de bus krijgen. De Cultuur Primair Prijs wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW in het kader van het project Cultuur en School en wordt uitgevoerd door Cultuurnetwerk Nederland.

Regionale dagen
Jonge kind centraal
Medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en directies en leerkrachten van de onderbouw van basisscholen kunnen tot en met 31 maart deelnemen aan een van de jaarlijkse Regionale Dagen Jonge Kind. Onder de titel Kiekeboe! Hier ben ik! kunnen leidsters en leerkrachten elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en zich laten informeren over actuele themas als lastig gedrag bij kinderen (bijten, driftbuien en niet willen spelen), begeleiding van onhandige kinderen, beeldende kunst met jonge kinderen, seksuele ontwikkeling bij jonge kinderen, het signaleren van kindermishandeling n een kookworkshop. Kijk voor meer informatie op http://http/www.hco.nl/

Publicatie
Beter leren, beter presteren
Hoe verbeteren we de onderwijsresultaten van onze leerlingen? CPS begeleidt basisscholen met het Schoolontwikkelingsproject; scholen werken drie jaar lang aan duurzaam, beter onderwijs. Onlangs verscheen over deze intergrale aanpak het boek Beter leren, beter presteren. De publicatie laat zien hoe scholen gestructureerd en integraal kunnen werken aan hun ontwikkeling en welke instrumenten ze daarbij kunnen gebruiken. Met veel wetenswaardigheden en praktische tips van adviseurs, directies en leerkrachten. U kunt het boek bestellen via http://www.cps.nl/

Iedere maand
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws