2e Congres
Perspectief en positie intern begeleider
De intern begeleider is een van de tastbare onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren, voortgevloeid uit het WSNSbeleid. De IB-er krijgt een plek in talloze zorgtrajecten; dat maakt de IB-er soms als intermediair tussen school en andere onderwijszorgorganisaties. Vanuit zorg om leerlingen zijn er veel raakvlakken met andere zaken in de school: kwaliteitszorg, nascholing, personeelsbeleid en visieontwikkeling. Op 7 april staat de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBIB) voor de tweede keer stil bij de positie van de IB-er tijdens het congres Verkenningen taak of functie voor de IB-er in Soesterberg. Een congres voor IB-ers, maar zeker ook voor directieleden, bovenschoolse directies, onderwijsbestuurders en WSNS+ cordinatoren. Meer informatie en aanmelden: http://www.lbib-congres.nl/of http://www.lbib.nl/

Website
Materiaal digitaal schoolbord
De verwachting is dat in de loop van dit jaar het aantal scholen met n of meer digitale schoolborden zal toenemen. De website http://www.digibordopschool.nl/biedt links naar online materiaal, geschikt voor het digitale schoolbord. De site is gemaakt voor leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Uniek is de mogelijkheid om een persoonlijke pagina samen te stellen, die overal geraadpleegd kan worden. Handig voor leerkrachten die thuis links willen klaarzetten voor de lessen op school, maar ook voor leerlingen, ouders, studenten, etcetera. De persoonlijke pagina is ook gekoppeld aan Internetwijzer Basisonderwijs, http://www.internetwijzer-bao.nl/

Enquête
Onderwijs aan het woord
Het onderwijs en de rol van leerkracht en onderwijsondersteuner staan in de publieke belangstelling en veel deskundigen praten er over mee. Vanaf 13 februari is het woord aan de mensen voor de klas. Op http://www.onderwijsaanhetwoord.nl/kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners n studenten aan pabos en lerarenopleidingen tot 14 maart 2006 een enqute invullen ten behoeve van een groot nationaal onderzoek over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Minister Van der Hoeven neemt de uitkomsten mee in haar beleidsagenda.

Nationaal congres
Veilig Internet Onderwijs
Maar liefst 98 procent van de Nederlandse jeugd is online. Vier op de tien leerlingen geeft aan dat cyberpesten in hun klas voorkomt. Negen op de tien leerkrachten vindt dat school hierin een verantwoordelijkheid heeft. Maar welke? Stichting Kinderconsument organiseert het eerste nationale Veilig Internet Onderwijs Congres voor en door het onderwijs op donderdag 27 april in de RAI Amsterdam. Kijk voor meer informatie op http://www.kinderconsument.nl/congres/

Website
Effectieve jeugdinterventies
Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de aanpak van problemen bij jeugd stelt zich de vraag: wat zijn goede interventies? Het is lang niet altijd duidelijk of al die preventieprojecten en andere vormen van interventie ook daadwerkelijk effect hebben. Daarom heeft NIZW Jeugd de Databank Effectieve Jeugdinterventies ontwikkeld. De site http://www.jeugdinterventies.nl/ biedt toegang tot deze databank met beschrijvingen van interventies en een beoordeling van hun effectiviteit volgens Nederlands onderzoek. De site is bedoeld voor onder meer leerkrachten, adviseurs en andere genteresseerden in de effectiviteit van jeugdinterventies, zoals managers, beleidsmakers en financiers.

Methode
Leerproblemen verhelpen
De Matrixmethode is een nieuwe methode om leerproblemen bij kinderen te verhelpen. Bij kinderen met leerproblemen werkt het proces van informatieverwerking niet optimaal. Zij missen een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. De Matrixmethode gaat ervan uit dat het antwoord te vinden is in het kind zelf. Door gericht open vragen te stellen, wordt inzicht verkregen in het individuele leerproces. Het doel van deze methode is het kind op een eigen natuurlijke manier, vanuit eigen persoonlijke kracht te laten leren. Ook problemen als angsten, fobien, concentratiestoornissen kunnen indien nodig verholpen worden. Meer informatie vindt u op http://www.matixcoaching.nl/

Publicatie
Natuurlijk leren
Weet jij waar de regenboog begint? is een nieuwe publicatie over natuurlijk leren in het basisonderwijs. Door het bieden van keuzemogelijkheden binnen een duidelijke structuur, sturen kinderen hun eigen leerproces. De motivatie van kinderen is het uitgangspunt voor natuurlijk leren. In de publicatie wordt beschreven hoe natuurlijk leren binnen het primair onderwijs gestalte krijgt. Drie basisschooldirecteuren vertellen waarom zij met hun teams kozen voor natuurlijk leren en hoe de invoering ervan verliep. Leerkrachten en leerlingen maken duidelijk hoe zij de nieuwe manier van werken ervaren en wat de meerwaarde ervan is. Meer informatie en bestellen: http://www.aps.nl/

Iedere maand
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws