De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende leerkrachten professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – dat kan allemaal met het project Vierslagleren waaronder de KPZ en zes schoolbesturen uit Noordoost en Midden-Nederland op 7 juni hun handtekening zetten.

Om de arbeidsmarkt voor startende leerkrachten te verbeteren en geen talenten verloren te laten gaan, bedacht KPZ een mogelijkheid waardoor pabo-studenten hun kwaliteiten in de praktijk kunnen laten zien. In het project Vierslagleren volgen 21 senior leerkrachten en 21 startende leerkrachten de tweejarige masteropleiding Leren & Innoveren aan de KPZ. De senioren besteden een dag aan hun studie en een dag aan een ontwikkelingstraject, vernieuwing of onderwijsverbetering op hun school. Tijdens deze twee dagen vervangt de startende leerkracht, afgestudeerd aan de KPZ, de senior in de klas. Samen met het team van de school werken ze aan een tweejarig schoolontwikkelingstraject.
Vierslagleren start op 1 september 2013. De startende leerkrachten zijn twee jaar in dienst bij de stichting Vierslagleren en worden gedetacheerd op een van de deelnemende scholen. Het project is een initiatief van Katholieke Pabo Zwolle in samenwerking met de schoolbesturen Stichting Op Kop, Leerplein055, Mijnplein, Aves, Stichting Proo en SKOFV. Het krijgt steun van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en bestaande financiële regelingen.

Meer informatie: www.vierslagleren.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws