Sectororganisatie PO vanaf 1 januari 2008 een feit

Al eerder meldde de AVS in Kader Primair dat de organisaties in het primair onderwijs* die schoolbesturen en schoolleiders vertegenwoordigen, gezamenlijk het besluit hebben genomen een sectorbrede organisatie op te richten. De aanvankelijke ambitie om op 1 januari 2008 van start te gaan, wordt een feit.

De oprichting van de sectororganisatie geschiedt in twee fasen. Per 1 januari 2008 kunnen schoolbesturen lid worden van de organisatie en per 1 augustus 2008 is de organisatie operationeel. De verantwoordelijkheid voor de gehele operatie berust bij een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse organisaties, voorgezeten door Leo Lenssen. Een projectgroep onder leiding van Olaf McDaniel is belast met de uitvoering van de voorbereiding. De organisatie, die de gemeenschappelijke belangen van het gehele primair onderwijs gaat behartigen, zal onder andere de scholen en hun besturen in de caoonderhandelingen vertegenwoordigen. De nieuwe organisatie zal de grootste sectororganisatie zijn in het onderwijs. Het aantal scholen in deze sector is ruim 7.300 en er werken 350.000 mensen, van wie 7.500 als schoolleider. Het budget bedraagt ongeveer 8,5 miljard euro.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.