Er is een sectorale routekaart gepubliceerd waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. De routekaart geeft een sectoranalyse, een overzicht van ambities en doelstellingen en aanbevelingen en is een samenwerking van PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord. Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en CO₂ -uitstoot en is betaalbaar, ook in de exploitatiefase. Maar misschien nog wel belangrijker: het gebouw is ondersteunend aan het onderwijs dat gegeven wordt binnen die school, past bij het aantal leerlingen, is inclusief, toegankelijk en toekomstbestendig.

Een goed binnenklimaat resulteert in een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim van leerlingen en onderwijspersoneel. De kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen laat nu te wensen over.

Op dit moment is het gemiddelde schoolgebouw 40 jaar oud, heeft vaak een slecht binnenklimaat en is niet duurzaam. De huidige cyclus van vernieuwing of renovatie van schoolgebouwen duurt bijna twee keer zo lang als gewenst als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samen in actie komen. Wel is een forse extra investering van het Rijk nodig (21 miljard euro).

De sectorale routekaart beschrijft wat op sectorniveau het optimale scenario is om de klimaatambities voor onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs te bereiken. Op de oude voet doorgaan wordt afgezet tegen wat er nodig is.

Eerder liet het onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van MCKinsey & Company al zien dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting.

Links

Gerelateerd nieuws