Het kabinet en de VO-raad hebben een sectorakkoord bereikt. Jaarlijks komt er een extra bedrag beschikbaar voor het voortgezet onderwijs, dat oploopt tot 369 miljoen euro in 2020.

In het principeakkoord staat dat in 2020 talenten van middelbare scholieren optimaal benut worden, zij ruimte hebben om te differentiëren in niveau en tempo en de helft van de docenten op de middelbare school een masteropleiding heeft. Bovendien blijven er minder leerlingen zitten en geven scholen ouders en leerlingen meer inzicht in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan. Het kabinet en de VO-raad hebben op 23 april een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. Met de afspraken, die voortvloeien uit het Nationaal Onderwijsakkoord (september 2013), is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, waarvan een groot deel ten gunste komt van het bijhouden en vergroten van vakkennis en deskundigheid van leraren, zodat “zij beter in staat zijn om álle scholieren, van hoogvlieger tot laatbloeier, een solide onderwijscarrière te geven”, aldus staatssecretaris Dekker.

Leercultuur
Met het Sectorakkoord VO 2014-2017 willen OCW en VO-raad stimuleren dat leraren en schoolleiders werken in een professionele organisatie met een uitdagende werkomgeving. Er wordt ruimte geboden voor een leercultuur. Daarnaast wordt blijvend ingezet op de verdere professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders, onder meer door verdere ontwikkeling van onder andere het Lerarenregister en de Lerarenbeurs.

“Het kabinet werkt samen met middelbare scholen de komende jaren toe naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind”, aldus staatssecretaris Dekker. Om dit te bewerkstelligen, krijgen leerlingen de kans om prestaties en vaardigheden op het gebied van sport, kunst of ondernemerschap op een speciaal document vast te leggen, een zogenaamd ‘plusdocument.’ Verder komt er jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor bijscholing van leerlingen op zomerscholen en 43 miljoen euro voor de best presterende leerlingen op het vmbo, havo en vwo.

Met de sectoren primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs lopen momenteel nog gesprekken over een sectorakkoord.

Het Sectorakkoord VO 2014-2017 (PDF)

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws