Op basisscholen wordt veel energie gestoken in lezen en woordenschat, maar oefenen in schrijfvaardigheid blijft achter. Leerkrachten weten niet goed hoe ze hun leerlingen begrijpelijke teksten moeten leren schrijven. Met eerdere alarmeringen op tal van basisscholen is niets gedaan, concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Van de acht uur per week die leerkrachten aan taal besteden, gaat slechts drie kwartier naar het maken van teksten. De leerlingen krijgen nauwelijks uitleg over hoe ze dat het beste kunnen doen, omdat leerkrachten niet goed weten hoe ze hun pupillen moeten instrueren, constateren Monica Koster en Renske Bouwer, die onlangs hierop promoveerden aan de Universiteit Utrecht (UU). Kinderen schrijven direct op wat in ze opkomt, waardoor de tekst onsamenhangend en onbegrijpelijk wordt.

Koster en Bouwer onderzochten op 52 basisscholen hoe het schrijfniveau kan worden opgekrikt. In 2010 werd in een rapport van de Onderwijsinspectie al de noodklok geluid over de schrijfvaardigheid van kinderen. Tweederde van de leerlingen was niet in staat een simpele boodschap op papier over te brengen.

De gemiddelde kwaliteit van de schrijflessen op de basisscholen was onvoldoende. Het onderzoek van de promovenda toont aan dat op tal van basisscholen niets is veranderd in het schrijfonderwijs. In de lesboeken komt schrijfvaardigheid slechts mondjesmaat aan de orde. Ook op de pabo’s is nauwelijks aandacht voor schrijfvaardigheid. Dit is problematisch voor de rest van hun carrière, aldus de onderzoekers.

Samen met leerkrachten ontwikkelden de onderzoekers de methode Tekster die op 2766 leerlingen is getest. Als kinderen in de groepen 6, 7 en 8 opdrachten krijgen die beter op hun belevingswereld aansluiten en betere uitleg krijgen, gaat hun niveau in vier maanden tijd met anderhalf jaar vooruit. Maar dan moeten de leerkrachten ook leren hoe ze beter schrijfonderwijs kunnen geven, concluderen de onderzoekers.

Week van de alfabetisering
Ieder jaar rond Wereldalfabetiseringsdag op 8 september roept Stichting Lezen & Schrijven heel Nederland op om activiteiten te organiseren rond taal en scholing.
14 procent van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden, omdat ze opgroeien in een taalarme omgeving. Kinderen hebben een stimulerende taalomgeving nodig, zowel op school, op de kinderopvang als thuis.
 

Gerelateerd nieuws