Over het verbeteren van het schrijfonderwijs berichtten het Algemeen Dagblad, de Stentor en andere regionale dagbladen op 30 augustus. Onderzoekers wijzen erop dat kinderen (nog steeds) niet goed leren om begrijpelijke teksten te schrijven. AVS-voorzitter Petra van Haren hierover in de Stentor: “Begrijpend lezen, met als onderdeel schrijfvaardigheid, staat op de agenda als verbeterpunt. We moeten scherp kijken naar wat kinderen nodig hebben om goed te kunnen doorstormen naar het vervolgonderwijs.”

Van Haren reageerde op 6 september via Radio 1 op een onderzoek van orthopedagoog Joyce Gubbels, waaruit blijkt dat uitdagend onderwijs belangrijk is voor alle typen hoogbegaafden. “De basis om recht te doen aan hoogbegaafde kinderen is een visie te formuleren hoe je kijkt naar wat kinderen nodig hebben. Hier ligt een heel belangrijke rol voor de schoolleider. Er is veel expertise voor nodig om een passend aanbod te ontwikkelen voor hoogbegaafden. Het komt op gang, ook het ministerie heeft er aandacht voor, maar het blijft een uitdaging.”

RTL Nieuws berichtte op 12 september over de wens van staatssecretaris Dekker dat scholen zorgen dat minder kinderen in de kleuterklas blijven zitten. Groep 2 en 3 van de basisschool moeten volgens hem beter op elkaar aansluiten. “Een goed idee”, reageerde Van Haren. “Maar leerjaren zijn niet heilig. Je moet kijken naar de talenten van kinderen. Er wordt steeds meer gewerkt aan onderwijs op maat, waarbij kinderen op hun eigen niveau les krijgen.” Een andere optie is om meer ‘doorstroommomenten’ te maken. Zo kan een leerling bijvoorbeeld midden in het jaar doorstromen naar een volgende groep. Op dat gebied mag al heel veel, aldus de AVS-voorzitter. “Mits onderbouwd met toetsresultaten of observaties van een leerkracht.”

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd