Schoolsites zijn een soort digitaal mededelingenbord

Meer ouderbetrokkenheid is een streven van veel scholen. Digitale communicatiemiddelen als websites, nieuwsbrieven via e-mail, sms en Hyves kunnen daarbij behulpzaam zijn. Een vervanging van contacten op het schoolplein of in het klaslokaal, zijn ze echter niet.Tekst: Jaan van Aken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.