De kennis- en netwerkorganisaties Sardes, het CAOP en Kennisland hebben hun expertise gebundeld in de alliantie Samen onderwijs versnellen. Deze alliantie biedt een schoolscan aan waarmee schoolleiders en bestuurders inzicht krijgen in wat er nodig is binnen school, schoolbestuur of gemeente.

De schoolscan is een digitaal analyse-instrument dat gestructureerd de kansen, knelpunten en leervertragingen op een school in beeld brengt. Voor schoolbesturen en gemeenten is deze scan een handig hulpmiddel om een overkoepelend beeld te krijgen van de situatie op alle scholen binnen het schoolbestuur of de gemeente. Dat helpt om gezamenlijke aandachtspunten te formuleren. Een school, schoolbestuur of gemeente die middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs wil inzetten om corona-achterstanden te  bestrijden, moet een plan van aanpak te maken voor de komende jaren.

Digitale zelfscan

De schoolscan is een zelfscan die bestaat uit vragen en stellingen over de leerlingen en de school. De directeur of schoolleider kan deze samen met de intern begeleider digitaal beantwoorden. De vragen en stellingen sluiten aan bij de eisen van het Nationaal Programma Onderwijs. Binnen vijf werkdagen na het invullen van de scan ontvangt de school een toegankelijk en persoonlijk rapport met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten. Het rapport laat zien waar behoefte is aan begeleiding en ondersteuning, bij leerlingen, leerkrachten en op schoolniveau. In de toekomst is de scan opnieuw te gebruiken om te zien welke behoeften misschien zijn veranderd en waar vooruitgang is geboekt.

Link

Gerelateerd nieuws