‘Schoolplein geen speelplek na schooltijd’

Het schoolplein van een basisschool in Alphen aan den Rijn mag buiten de schooltijden niet door kinderen in de buurt worden gebruikt als speelterrein. Dat heeft de Raad van State bepaald naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner, meldt de Besturenraad. Volgens de bewoner is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan en de Raad van State is het daarmee eens.In 2006 besloten het schoolbestuur en de gemeente Alphen aan den Rijn om het schoolplein toegankelijk te maken voor kinderen tot ongeveer 13 jaar. Het schoolplein werd opnieuw ingericht en de gemeente nam de kosten van de speeltoestellen voor haar rekening. De kinderen konden alle dagen op het plein terecht, ook in weekenden en vakanties, van ‘s ochtends negen uur tot ongeveer ‘s avonds tien uur. Een bewoner van een pand naast de school tekende echter bezwaar aan bij de gemeente, maar het college van B&W wees dat af. De bewoner stapte vervolgens naar de rechtbank en die stelde hem in het gelijk. Het college van B&W stapte na die uitspraak naar de Raad van State. De gemeente betoogde bij de Raad dat het bestemmingsplan het betreffende perceel aanmerkt als speelterrein en dat er niets is opgenomen over tijdstippen waarop het schoolplein gebruikt mag worden. De Raad van State vindt echter dat er in het bestemmingsplan wel degelijk een relatie is gelegd tussen het schoolplein en de school en dat het plein daarom niet zomaar aangemerkt kan worden als een openbare, algemeen toegankelijke speelplek. Ook het verweer van de gemeente dat een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is, maakte geen indruk op de Raad van State.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.