Schoolmodel Steve JobsSchool beschikbaar

Onlangs heeft Maurice de Hond namens het initiatief ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (o4nt) het eerste exemplaar van het uitgewerkte schoolmodel van de Steve JobsSchool overhandigd aan Toine Maes, directeur van Kennisnet. In het schoolmodel staat beschreven hoe de Steve JobsScholen die volgend schooljaar van start gaan in de dagelijkse praktijk zullen functioneren.

De eerdere visie is met behulp van ouders en professionals omgezet in een model dat elke school kan gebruiken die wil starten als of zich wil omvormen naar een Steve JobsSchool. In het schoolmodel staat beschreven hoe de school niet meer een gebouw met vaste openingstijden is, maar een vloeiend geheel tussen een virtuele school (overal en op elk moment leren) en een fysieke school: een gebouw waar onderwijs en opvang geïntegreerd zijn en dat vijftig weken per jaar open is tussen zeven en half zeven. Vaste schooltijden en vaste vakantieperioden zijn niet aan de orde. De visie van o4nt op modern onderwijs lijkt hiermee sterk op dat van de Sterrenschool.

In Amsterdam en andere gemeenten worden komend schooljaar een aantal scholen omgezet naar een Steve JobsSchool. Op zo’n school heeft elk kind een iPad, waardoor het ook buiten de traditionele schooluren kan leren. Op de school wordt, naast de basisvaardigheden als schrijven, taal en rekenen, gewerkt aan innovatief vermogen, flexibiliteit, samenwerken, creativiteit en mediawijsheid. Met veel aandacht voor de talenten van elk individueel kind. De Steve JobsSchool heeft geen klaslokalen met een leerkracht voor de groep, maar ruimten waar kinderen aan verschillende vakgebieden kunnen werken. Hun ontwikkeling wordt gevolgd door een coach en bijgehouden in een eigen digitaal volgsysteem.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.