Ik hou van het woord aanstormen. Het drukt beweging uit, er gaat iets veranderen. Volgens de Van Dale betekent aanstormen ‘in wilde vaart naderen’. Ik hou ervan, totdat het gaat over het aanstormend schoolleiderstekort. Er nadert momenteel in wilde vaart een ernstig schoolleiderstekort. En hiermee is geen woord te veel gezegd. Op dit moment zijn er al meer vacatures dan ooit voor schoolleiders en is het huidige tekort procentueel groter dan het lerarentekort.

Het merkwaardige is dat er in tegenstelling tot het lerarentekort nauwelijks wordt gesproken over het schoolleiderstekort. Misschien omdat niet iedereen het probleem wil zien. De houding van ‘de schoolleider kan gerust een week wegblijven, maar de leraar en de conciërge kunnen geen dag gemist worden’ speelt hierin ongetwijfeld een rol. Deze kortzichtigheid resulteert erin dat niet op iedere school een schoolleider is benoemd en dat er lapmiddelen worden gebruikt om het ontbrekende leiderschap op te vangen. Dit ‘op de school passen’ maakt het schoolleiderstekort alleen maar groter en is ondermijnend voor de onderwijskwaliteit.

Alle reden dus om het nu te hebben over het schoolleiderstekort. Schoolleiders zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ bevestigt dit. Boven de conclusie van de beleidsreactie van beide onderwijsministers op het rapport staat kernachtig: “Krachtige schoolleiders voor sterk onderwijs”. De ministers adviseren in hun reactie om schoolleiders een stevige strategische positie te geven. Daarmee wordt het vak interessanter voor potentiële leiders binnen de onderwijssector en voor leiders van buiten het onderwijs. Hoe we dat gaan bereiken? Samen met jou. Wij samen met de andere landelijke onderwijs­partners. Jij met je collega-schoolleiders en bestuurders. De eerste stap is om het bespreekbaar te maken en het aanstormende probleem te erkennen, vandaag nog. Er is haast bij, voordat de storm echt losbarst.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld