Schoolleiderstekort weer toegenomen

Rapport  Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData

De tekorten aan schoolleiding zijn binnen de G5 licht en buiten de G5 sterk toegenomen. Dat blijkt uit het rapport  Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData (in opdracht van OCW) dat onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer. Landelijk is het schoolleiderstekort opgelopen van 12,9 naar 13,6 procent. De AVS maakt zich hier zorgen over. “Sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen. De schoolleider is heel erg belangrijk bij het bouwen van een team. Deze cijfers laten dit zien. Een tekort aan een schoolleider zorgt ook voor een groter gat in de formatie op de betreffende school en daarmee komt direct de kwaliteit van het onderwijs in het geding”, aldus Karin Straus, voorzitter AVS.

Het rapport geeft aan dat het landelijke, gemiddelde tekort aan schoolleiders 13,6 procent van de werkgelegenheid voor schoolleiding bedraagt (peildatum 1 oktober 2022). Bij de eerdere meting (peildatum 1 oktober 2021) bedroeg het landelijke tekort aan schoolleiding 12,9 procent.  Het landelijke tekort aan leraren is 9,5 procent (ongeveer 9.700 fte). Dit tekort is licht toegenomen ten opzichte van de meting vorig jaar (9,1 procent, 9.100 fte).

AVS-voorzitter Karin Straus vindt de personeelstekorten zorgelijk voor de positie van schoolleiders: “Het bemensen van de groepen kost schooldirecteuren veel tijd. Daardoor hebben ze maar weinig ruimte voor hun strategische taken, zoals het bouwen aan een goed team voor betere onderwijskwaliteit. Ik heb groot respect voor deze beroepsgroep die continu de gaten dichtloopt. Het is en blijft een helse klus om elke dag alle groepen van een leerkracht te voorzien. Het is zaak dat besturen, OCW en de vakbonden voor leerkrachten hier ook hun waardering over uitspreken.” 

Binnen en buiten G5

De tekorten onder schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren) zijn buiten de G5 relatief hoger dan onder leraren. Daar is het tekortpercentage 13,5 procent onder schoolleiders, tegen 8,3 procent onder leraren. De tekorten lijken zich in de meest recente meting wel iets meer in het westen van Nederland voor te doen. Binnen de G5 is het beeld wisselender en liggen de tekortpercentages onder leraren en schoolleiding dichter bij elkaar. Zowel binnen als buiten de G5 zijn de leraren- en schoolleiderstekorten ‘zwak positief gecorreleerd’, dat betekent dat deze twee tekorten aan elkaar verbonden zijn: hoe hoger het tekort aan schoolleiding, hoe hoger (wellicht) het tekort een leraren en vice versa.

Links