Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is 7,8 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot 15 oktober. De subsidieregeling voor schoolleiders in het primair onderwijs is op 28 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen vanuit de cao-afspraken al geld voor hun professionalisering. Maar het komt nog te vaak voor dat een opleiding niet doorgaat of erg veel eigen tijd vergt, omdat er geen vervanging is. Met de subsidie krijgen schoolleiders de kans om een master te halen, tegelijkertijd biedt het jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49 per uur voor het basisonderwijs en € 53 per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De verwachting is dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van deze tegemoetkoming.

De aanvraag moet ingediend worden voordat de opleiding start. De schoolleider en het bevoegd gezag vragen samen de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit kan jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober 2017.

 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws