Het Schoolleidersregister PO zoekt schoolleiders die deel gaan uitmaken van de Commissie Registratie.
 
Als lid van de Commissie Registratie beoordeelt u samen met andere commissieleden de registratieaanvragen van schoolleiders.
De commissie komt in wisselende samenstelling maandelijks bij elkaar zodat individuele leden aan ongeveer zes bijeenkomsten per jaar deelnemen.  

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld