Om de nieuwe herregistratiecriteria aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed zijn op het werk van de schoolleider, initieert het Schoolleidersregister PO verschillende klankbordgroepen.

In verschillende klankbordgroepen voor schoolleiders, bestuurders, opleiders en HRM’ers, komen uitgewerkte thema’s vanuit de praktijk en literatuur bij elkaar. Het Schoolleidersregister PO brengt actuele ontwikkelingen in kaart die het functioneren van schoolleiders beïnvloeden. Zo krijgen schoolleiders handreikingen bij het omgaan met veranderingen, maar ook om herregistratiecriteria te kunnen formuleren en het gesprek aan te gaan met opleiders. In een eerste fase van dit project heeft het Schoolleidersregister PO met groepen schoolleiders, opleiders en bestuurders gesproken over deze actuele ontwikkelingen. In de tweede fase wil het Schoolleidersregister PO deze thema’s verder aanvullen, onder meer door het analyseren van logboeken van schoolleiders, literatuurstudie en daarnaast een intensieve gesprekscyclus met schoolleiders en bestuurders, waarbij in kleine groepen ervaringen en kennis met betrekking tot het schoolleiderschap worden gedeeld.
Het resultaat hiervan wordt in een derde fase van het project besproken in enkele klankbordgroepen. Deelnemers aan de klankbordgroepen bespreken de uitgewerkte thema’s uit de voorgaande fases en de op basis hiervan opgestelde voorstellen voor herregistratiecriteria met elkaar.

Aanmelden voor deelname aan de klankbordgroepen: info@schoolleidersregisterpo.nl
Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen