Meer dan 4.300 schoolleiders hebben zich inmiddels ingeschreven bij het Schoolleidersregister PO. Om meer inzicht te krijgen in de professionele kwaliteiten van de schoolleiders in het basisonderwijs, gaat het register nu met hen in gesprek. 

Het register is nog volop in ontwikkeling, samen met de beroepsgroep. Zo zal er een verkenning van de beroepsgroep plaatsvinden en nodigt het Schoolleidersregister PO schoolleiders uit om in groepen van circa tien personen met het register en collega-schoolleiders in gesprek te gaan. De kernvraag bij deze gesprekken is: Hoe verhouden persoonlijke en omgevingsaspecten zich tot algemene basiscompetenties voor schoolleiders? De groepen zullen bestaan uit schoolleiders vanuit verschillende regio’s en met een zo groot mogelijke diversiteit in achtergrond (schoolsoort, schoolomgeving, besturingsstructuur, etc.). Het streven is om zoveel mogelijk aspecten te verzamelen die inzicht geven in de professionele kwaliteiten van een schoolleider in het primair onderwijs.

Aantal aanmeldingen neemt sterk toe
Naast de ruim 4.300 schoolleiders – 40 procent van alle schoolleiders in Nederland – zijn er ook al 381 besturen aangemeld bij het register. Het aantal aanmeldingen voor het Schoolleidersregister PO is de afgelopen maanden sterk toegenomen en naar verwachting zal de stijgende lijn zich de komende tijd voortzetten.
Sinds kort kunnen schoolleiders zelf hun professionaliseringsactiviteiten aan het register toevoegen en iedereen die het register bezoekt, kan gericht zoeken naar een bepaalde schoolleider. Ook besturen in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Na aanmelding kunnen zij zien welke van hun schoolleiders zich hebben ingeschreven. In de toekomst kunnen schoolleiders aangeven of zij het bestuur inzage willen geven in hun professionaliseringsactiviteiten.

Meer informatie over data en locaties van de verkennende gesprekken: www.schoolleidersregisterpo.nl.
Aanmelden: info@schoolleidersregisterpo.nl

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey