Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van kwalitatief goede leraren’, aldus Petra van Haren. ‘Maar door het toenemende tekort aan leraren gaat daar steeds meer tijd inzitten. Die toenemende druk op schoolleiders is een gevaar voor de samenleving omdat onderwijs daarmee onder druk komt te staan. Het tekort aan schoolleiders betekent op de korte termijn een probleem voor leraren en op de lange termijn voor de kwaliteit van het onderwijs’.
 
Schoolleiders besteden op dit moment buitenproportioneel veel tijd aan het regelen van vervangingen. Daarnaast zit veel tijd aan welzijn en kwaliteit van personeel, schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit, maar ook aan zaken zoals nieuwbouw en gesprekken met ouders en leerkrachten. Dit maakt het leidinggeven aan een school een iintensief, mooi en uitdagend beroep.’
Bijna een kwart (22%) van de schoolleiders heeft afgelopen jaar gebruikgemaakt van ZZP’ers en circa een derde (36%) schakelde bemiddelaars, uitzendbureaus of headhunters in. ‘We zien ook dat de helft van de schoolleiders bewust en principieel geen gebruik maakt van deze ontwikkeling met oog op de kwaliteit en kosten. Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing voor het lerarentekort. Een uitzendkracht kost 30 tot 50 procent meer, dan blijft er steeds minder geld over voor vaste leerkrachten.’ Schoolleiders benoemen dit als een aanslag op de publieke middelen voor onderwijs. Toch is een verbod volgens voorzitter Petra van Haren niet nodig. ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet.’
 
Tekort aan schoolleiders nog groter
Bij liefst 72% van alle schoolleiders is er een personeelstekort. De grootste problemen doen zich voor in Zuid-Holland en Noord-Holland en relatief minder in Drenthe en Zeeland. De vacatures zijn onderverdeeld in leidinggevende functies (28%), onderwijsgevenden (55%) en onderwijsondersteunend personeel (17%). Procentueel blijkt het tekort aan leidinggevenden daarmee nog vele malen groter dan dat van leraren. ‘We zien dat met lede ogen aan. Het beroep van schoolleider is gewoon het mooiste wat er is. Alleen maakt de politiek het door uitblijven van extra investeringen niet makkelijk om het werkveld ook financieel aantrekkelijk te maken en is er dringend een nieuwe CAO nodig waarin geactualiseerde functieomschrijvingen en passende salarisschalen voor schoolleiders zijn opgenomen. De komende jaren stromen er veel schoolleiders uit in verband met pensioen en er zijn nieuwe schoolleiders nodig die op de scholen leidinggeven aan goed onderwijs’, aldus van Haren.

Links

Gerelateerd nieuws