Schoolleiders tevreden met eerste dagen op school

Op vrijwel alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school volgens het schoolprotocol verlopen. Liefst 97 procent van de schoolleiders kijkt dan ook met een positief gevoel terug op de eerste schooldagen. Liefst 21 procent vond het zelfs geweldig gaan. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1100 schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. “Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien. De afgelopen maanden is er zelfs in de vakantie keihard gewerkt in het onderwijs. We zijn trots op alle schoolleiders die dit samen met hun team georganiseerd hebben en er weer gewoon staan in deze ongewone tijd”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Omgaan met hygiëne en leerlingenvervoer
Het omgaan met hygiëne-producten en schoonmaak liep bij 92 procent naar wens. Op 21 procent van de scholen werd gebruik gemaakt van mondkapjes of handschoenen. Belangrijke reden daarvoor is dat de leraren in het speciaal onderwijs vaak fysieke zorgtaken hebben en dat in het reguliere basisonderwijs onderwijspersoneel zich daarmee veiliger voelt bij het verschonen van de jongste leerlingen, bij pleisters plakken of het schoonmaken. Van Haren: “Er zijn zorgen of de 1,5 meter afstand voor volwassenen wel gaat lukken en of iedereen na heropening wel gezond blijft. In het speciaal onderwijs blijven daarnaast ook zorgen over veilig leerlingenvervoer.”

Goede afspraken met ouders en BSO
De afspraken met ouders over het halen en brengen zijn op alle scholen zeer naar tevredenheid verlopen. 64 procent noemt dit zelfs uitstekend. 95 procent van de scholen had duidelijke afspraken met de BSO. Vrijwel overal bleken die afspraken haalbaar. Op 88 procent van de scholen werden de leerlingen na schooltijd direct overgedragen aan de BSO. In 12 procent van de gevallen werden leerlingen eerst nog even opgevangen op school onder andere door een leerkracht, onderwijsassistent of vrijwilliger.

Op veel scholen enkele leerlingen thuis
Op bijna 10 procent van de scholen waren alle leerlingen aanwezig. Bij negen van de tien scholen bleven er de eerste twee dagen één of meerdere leerlingen thuis vanwege het coronavirus. Veelal met een goede reden, waarbij de leerlingen of hun directe omgeving een verhoogd risico heeft op besmetting. “Vaak om 1 of 2 procent van de leerlingen, maar bij 8 procent van de scholen komt meer dan 10 procent van de leerlingen nog niet op school. Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten”, zo vertelt Van Haren.

Leraren afwezig
Op bijna de helft van de scholen waren alle leraren aanwezig, maar bij de meerderheid van de scholen bleef gemiddeld 2 procent van de leraren thuis vanwege (risico op) het coronavirus. In bijna 80 procent van de gevallen zijn deze leraren wel ingezet bij het onderwijsproces. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van leerlingen thuis of op school. “Daarnaast waren er ook leerkrachten afwezig wegens ‘normale’ ziekte of was er geen vervanger gevonden. Op 5 procent van de scholen waren er niet voldoende leraren om álle klassen op school te laten komen”, besluit Van Haren.